Husker du hvordan det var å være barn i bilen i «gamle dager»?

Husker du hvordan det var å være barn i bilen i «gamle dager»?

Nyheter

Publisert: 10. januar 2022

Forfatter: Av Frank Williksen

Sikring av de minste i bilen har hatt en revolusjonerende utvikling. Norsk firma var tidlig ute med nye løsninger på dette området.

I dag tar vi god og effektiv sikring av barn i bil som en selvfølge, og nesten ingen barn dør i trafikken lenger. Slik har det ikke alltid vært. I 1969, for 52 år siden, omkom 103 barn i trafikkulykker i Norge. I 2019 var tallet null, og i 2020 var det to, i alder fra 0 til 15 år.

I løpet av denne perioden har det skjedd noe nær en revolusjon når det gjelder å sikre de minste i bilen. Her har utviklingen gått med sjumilssteg, både når det gjelder regelverket og utstyr tilpasset reglene. Folk gjorde nok så godt de kunne for 50-60 år siden også, men de visste ikke bedre den gangen – og gjorde det de trodde var best.

Nå er det påbudt å sikre barn i bil, og barn under 135 cm høyde skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til barnets vekt og høyde. I forsete der det er kollisjonspute skal barn ikke transporteres i bakovervendt barnesete, dersom ikke kollisjonsputen er avslått. Det kan være greit å notere seg at barn under tre år ikke skal transporteres i veteranbiler der det ikke er bilbelte.

Barnesikringsutstyr som brukes skal være godkjent etter standarden UN 129. Tilbake på 1960- og 70-tallet var det som fantes av såkalte barneseter svært så tvilsomme saker, vurdert med nåtidens øyne. Ofte handlet det om en heller spinkel konstruksjon som ble hengt over bakseteryggen med to tynne bøyler – og med et påmontert lekeratt som barnet kunne kose seg med. Neste fase var at setet ble forankret rundt bakseteryggen.

Barnesete fra den spede begynnelsen. Dette var nok mer oppbevaring enn sikring…

Barnesete fra den spede begynnelsen.

Å ta en høneblund i hattehyllen ser komfortabelt ut, men i dag vet vi heldigvis bedre.

Å ta en høneblund i hattehyllen ser komfortabelt ut

Loyd’s var først

Jeg husker selv godt bilturer med onkel på slutten av 1950-årene, og like deretter, da vi satt på løse campingstoler bak i en Standard Vanguard varebil som selvsagt heller ikke hadde sikkerhetsbelter. Det er noe som heter at lykken er bedre enn forstanden!

Men altså, vi visste ikke bedre den gangen.

Her i landet var det Loyd’s Industri i Fredrikstad som var først ute med å ut vikle barneseter, mens det i dag er HTS Gruppen som er mest kjent for dette. HTS startet med utvikling av barneseter i 1987, først med Safe Guard for større barn, og overtok i 1994 deler av Loyd’s Industri.

– Det var stifteren av Loyd’s – Loyd Pettersen – som hentet idéer til barnesikring under et opphold i USA mot slutten av 1950-tallet. Der hadde man begynt å utvikle noe som ble kalt barneseter. Begrunnelsen var at man dermed «hadde kontroll over hvor barnet var i bilen», forteller Hans Kristian Torgersen (69) i HTS Gruppen.

Han er tredje generasjon som har ledet familiebedriften, som ble stiftet av hans farfar, Hans Torgersen, så tidlig som i 1919. Fortsatt er han aktivt med i produktutviklingsgrupper og i styret. Barnesikringsutstyr har vært forretningsområdet siden 1984, og HTS-produktene er i dag etterspurt i mange land, forteller Torgersen, som legger til at det kom store endringer i 1990.

Jobbet mot vindmøller

– Vi startet nok med nullvisjon for barn i bil en generasjon før politikerne begynte å snakke om dette. Både i utviklingsarbeid og filosofi har Frank Devold Lilleheil vært en veldig viktig partner, og vi kom i fellesskap fort frem til at det beste var at barna satt motsatt vei. Vår tanke var jo at ved et bråstopp ville da kollisjonstrykket fordele seg over hele barnets kropp jevnt mot setet – i stedet for at det kunne bli slynget brutalt forover i et konvensjonelt forovervendt barnesete, sier Hans Kristian Torgersen, som kan fortelle om mange års hard kamp for å vinne gehør for idéen om bakovervendte barn.

– Vi har jobbet mot tusen vindmøller etter at vi startet i Norge, og så vendte vi nesen mot Europa for øvrig. Faktisk er det ikke mer enn fire-fem år siden vi endelig fikk gjennomslag på europeisk basis for at bakovervendte seter er best.

Vi mente at fordelene ved at barn satt bakovervendt var helt entydige, på grunn av den mye jevnere fordelingen av kollisjonskreftene dette medfører. Det er spesielt belastningen på nakke og rygghvirvler som er kritisk, og dette er verre jo yngre barnet er.

– Vi tenker jo lett på barn som kopi av voksne, men slik er det ikke. For eksempel er hodevekten relativt mye større hos barn. Derfor gir bakovervendt sete en helt annen beskyttelse. Forovervendte seter er også langt mer utsatt for fragmenter som trenger inn i bilen ved en ulykke, sier Hans Kristian Torgersen.

Bakovervendt er det tryggeste. Det har etter hvert svært mange foreldre tatt konsekvensen av.

På TV med Lady Diana

Han kan fortelle at forbrukerorganisasjonene har vært de sterkeste pådriverne for barnesikring i Europa, med tyskerne i tet. Bilistorganisasjoner som ADAC i Tyskland og norske NAF har også jobbet svært aktivt for testing av barnesikringsutstyr, og har vært med på å bidra til viktige endringer i Europa.

– Veien til anerkjennelse har vært til dels humpete, men også hatt sine veldig sterke etapper. I 1997 var den tyske TV-kanalen RTL i Norge og gjorde reportasje på HTS og de bakovervendte barnesetene.

– Vi var det andre innslaget i et tredelt program, der Lady Diana kom som tredje innslag etter oss. Alle ventet på henne – men hos oss tikket det inn 6.000 bestillinger på faks, minnes han.

Fått takk fra kundene

– Det gikk enda ti år før det kom viktige regelendringer til fordel for bakovervendte seter. Vi skandinaver gikk da inn for bakovervendt for barn inntil 18 måneder, mens europeerne ville nøye seg med 15 måneder.

I dag er det en alminnelig oppfatning at bakovervendt er best opp til 6-7 års alder.

– Vi har hele tiden vært pådrivere for barnesikkerhet. Vår viktigste drivkraft har vært brev fra kunder som har takket oss for livreddende produkter. Vi har valgt å være åpne om hva vi har høstet av erfaringer, og hva vi har forsket frem for å få forbrukerne med. Fra begynnelsen av 1990-tallet og frem til nå er det veldig mange liv som er spart, og alvorlige skader som er unngått, ved bruk av riktig barnesikringsutstyr. Dette gir livet verdi, og er belønning nok, sier Hans Kristian Torgersen til slutt

En av de første barnebilsetene

Barnesetene ble etter hvert litt mer solide, her festes barn med egne seler.

Norske HTS har investert mye i utvikling av sikre og gode barneseter. De har også vært en pådriver for at små barn bør sitte bakovervendt.