– Mange rusmisbrukere våger ikke å be legen om hjelp

– Mange rusmisbrukere våger ikke å be legen om hjelp

Nyheter

Publisert: 19. oktober 2020

Legeforeningen støtter MA - Rusfri Trafikk sitt forslag om at leger bør få mulighet til å skrive ut alkolås som et alternativ til å ta førerkortet fra personer med alkoholproblemer.

MA – Rusfri Trafikk har i en årrekke arbeidet i kulissene for å skape et politisk flertall for forslaget om et alkolåsprogram. I sommer fikk organisasjonen kjærkommen drahjelp. Til NRK uttalte Tom Sundar, leder i Norsk forening for samfunnsmedisin, følgende:

– Legeforeningen støtter forslaget om at fastleger skal kunne forskrive alkolås der det er vurdert hensiktsmessig, fremfor at en person med rusproblem skal miste førerkortet. Han understreket at alkolås ikke egner seg for alle, men vil være egnet for folk som har et rusproblem, men fremdeles står i jobb, har en familie å forsørge og som bør få orden på sitt sosiale liv.

 

Foto av Tom Sundar

– Mange vegrer seg

– Det egner seg ikke for folk med tungt rusmisbruk, og som er langt inne i et avhengighetsproblem, uttalte Sundar, og beskrev MA-forslaget som effektivt og godt. Han er redd mange vegrer seg for å gå til legen med sitt alkoholproblem av frykt for å bli fratatt sertifikatet. Legen har nemlig fullmakt til å innføre førerforbud der og da, og har også plikt til å rapportere skadelig alkoholbruk til fylkesmannen.

Legeforeningen ønsker i stedet at leger skal være litt mindre helsepoliti og litt mer doktor som sørger for å hjelpe folk som tør å oppsøke legen med et alvorlig problem. Dette er helt i tråd med hva MA – Rusfri Trafikk har hevdet i flere år, foreløpig uten å få et flertall av politikerne med på laget.

– Vi mener at en person som ønsker hjelp ikke bør straffes med å bli fratatt førerkortet, men heller få mulighet til å fortsette å kjøre bil med installering av alkolås og jevnlig oppfølging av lege, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk.

 

Pressefoto av Elisabeth Kristoffersen.

Garantert edru

– Det kan være at vedkommende trenger bilen i jobben, kjøre barna, komme seg i butikken, og da mener vi at vedkommende heller bør ha en alkolås. Vi vet at ellers kan disse personene ende opp med å fortsette å kjøre i fylla, uten rusbehandling, og i mange tilfeller også uten førerkort, legger hun til.

– Fordelen med alkolås er at du er garantert edru dersom bilen starter etter at du har blåst i alkolåsen. Bakgrunnen for Legeforeningens støtte er arbeidet med en ny nasjonal alkoholstrategi i regi av Helse- og omsorgsdepartementet. Departementets mål er å 10 prosent, og alkolås for folk med rusproblemer kan være ett av flere viktige tiltak, mener Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

– Om lag hvert fjerde dødsfall i trafikken i Norge skyldes rus. Det er veldig høye tall, og det krever andre tiltak enn det som har vært brukt hittil, sier generalsekretæren, som er glad for støtten fra Legeforeningen.

Innført i andre land

Finland har innført et slikt system. Og erfaringene synes å være gode, følge MA – Rusfri Trafikk.

Rusulykker har stor negativ innvirkning på folkehelsen generelt. I tillegg til død og fysiske skader, handler det om sorgreaksjoner, angst, depresjon og opplevelse av det meningsløse i å bli rammet av en som velger å fyllekjøre, mener Fjellvang Kristoffersen.

Sundar i Legeforeningen understreker at alkolås ikke en kvikkfiks, men at alkolås forutsetter en avtale om oppfølging mellom lege og pasient over ett år eller to.