Mer trafikk på veiene, men ikke flere døde

Mer trafikk på veiene, men ikke flere døde

Nyheter

Publisert: 28. september 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

Mange fryktet det verste da «alle» skulle feriere langs norske sommerveier. Men hvordan gikk det egentlig? Steg ulykkestallene til værs, var veiene kaotiske og fikk bilredningsselskapene unormalt mye å gjøre?

Til tross for at de utenlandske turistene glimret med sitt fravær på norske veier denne sommeren, er det ikke særlig tvil om at den høye andelen hjemmeferierende nordmenn veide opp for utlendingene– og vel så det. Motorføreren har sett nærmere på trafikktallene for tre utvalgte målepunkter; E6 ved Minnesund, E6 ved Fåvang og fv 64 i Åndalsnes. Tallmaterialet fra Statens Vegvesen viser en markant økning for juli måned i døgntrafikken ved alle de tre målepunktene. Sammenlignet med juli måned i 2019, økte trafikken med 15,8 prosent ved Minnesund, 17,2 prosent på Fåvang og 12,6 prosent i Åndalsnes.

Færre døde enn tidligere år
På forhånd hadde mange advart mot tett trafikk, høy fart og mye uansvarlig kjøring. Når vi nå tar fatt på høsten, kan vi se tilbake på en annerledes sommer der det kan virke som om trafikkavviklingen gikk bedre enn fryktet. I sommermånedene juni, juli og august mistet 27 personer livet i trafikken. Dette er ett dødsfall mer enn i tilsvarende periode i 2019, men samtidig et vesentlig lavere tall enn vi har vært vant til i den norske sommertrafikken de siste årene. I perioden 2012 til 2019 døde nemlig i gjennomsnitt over 40 mennesker i løpet av de tre sommermånedene.

– Vi fryktet at sommeren 2020, året hvor «alle» skulle på bilferie i Norge, også ville bety mange dødsulykker. Men vi har omtrent tilsvarende antall dødsulykker i år som i fjor, konstaterer Anne Beate Budalen, rådgiver trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk. Hun mener det kan være et uttrykk for at bilførerne har forstått viktigheten av å ta det med ro, og at stadig færre tar unødig risiko og utsetter andre for fare i trafikken.

Flere alvorlige motorsykkelulykker
På særlig ett område er hun imidlertid bekymret etter sommermånedene. For mens antall dødsulykker ligger lavere enn fryktet, økte andelen drepte motorsyklister påfallende mye. Til sammen 14 MC-førere omkom i sommermånedene juni, juli og august i år. I fjor var det kun sju totalt. Av de 14 ulykkene var det hele 8 utforkjøringsulykker.

– Antallet drepte på motorsykkel har dessverre doblet seg i fra i fjor. Vi har sett en nedadgående trend på antallet omkomne på MC de siste to årene, men dessverre ser det ut til at mange har funnet frem motorsykkelen i år, og ikke tenkt på at gamle ferdigheter ruster, de må vedlikeholdes, understreker Budalen.

Les hele artikkelen her.