Milepæl for trafikksikkerheten

Milepæl for trafikksikkerheten

Nyheter

Publisert: 31. desember 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

2020 var et trist år på de fleste fronter, men for trafikksikkerheten var fjoråret historisk bra. 95 mistet livet på norske veier i fjor – ikke siden 1947 har tallet vært lavere. Da gikk også 94 menneskeliv tapt. Ekspert på trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk, Anne Beate Budalen, understreker at 95 tragedier er 95 for mange.

Likevel må vi kunne glede oss over at det nasjonale tallet er på riktig vei, nemlig mot null. Det gjør at Norge er best i verden på trafikksikkerhet. 

I 1970 mistet 560 mennesker livet i trafikken, mange av dem barn og unge. Utviklingen siden 70-tallet har vært formidabel, og Budalen i MA mener det skyldes flere faktorer. 

-I takt med tiden har bilen blitt mer trafikksikker, det gjelder også veiene.Utrykningspolitiet sitt arbeid eruunnværlig, kunnskapsbasert arbeid i skolen og i nyere tid, har dobbel prikkbelastning de første to årene blant ferske førere vært viktig, mener hun. 

Fra 2010 til 2018 ble antall unge bilførere innblandet i personskadeulykker natt til søndag redusert med hele 72 prosent. Budalen mener en viktig mekanisme bak denne gunstige utviklingen kan være at ungdom nå avtaler på forhånd på sosiale medier hvem som skal kjøre til/fra fester i helgene.

-Dette bidrar til redusert promillekjøring, mener Budalen. 

Etterlyser tøffere politikere 

Norge jobber etter Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Det er enda et stykke til vi er på null. Budalen er klar på at politikerne må bli tøffere i klypa om nullvisjonenskal være realistisk. 

Den siste biten for å komme helt til null, er denvanskeligste. Det krever mot fra politikerne, og de må ta tøffe valg som vil avgrense folks frihet. For eksempel er alkolås for alkoholikere og automatisk fartstilpasning noe som kan være avgjørende. Videre må det gis mer ressurser til verdens beste trafikksikkerhetspoliti, Up, avslutter Budalen.