Nullvisjonen blir en del av amerikansk trafikkarbeid

Nullvisjonen blir en del av amerikansk trafikkarbeid

Nyheter

Publisert: 14. februar 2022

Med over 40 000 årlige dødsfall i trafikken, tar amerikanske myndigheter nå grep. Innen 2050 skal det ikke være noen drepte eller hardt skadde på deres veier.

For første gang etablerer Amerikanske myndigheter et nasjonalt mål om at ingen skal bli drept i deres trafikk. De tar dermed etter flere europeiske land.

– Vi iverksetter dette (Nullvisjonen) fordi det adresserer problemene vi har på våre veier, samtidig som vi påpeker at det er uakseptabelt, men mulig å gjøre noe med. Dette er en plan for hensiktsmessige endringer i vårt transportsystem, sier grunnlegger og direktør for Vision Zero Network, Leah Shahum.

Vision Zero Network er en nasjonal ideell organisasjon som jobber for null drepte og hard skadde blant alle trafikanter i USA.

– Nå går vi for en «mennesket først»-tilnærming som er helt essensiell for å redde titusenvis av liv hvert år, fortsetter hun.

Dyster statistikk

Av 49 høyinntektsland i verden, lander USA på 41. plass når det kommer til trafikksikkerhet, i følge en analyse fra Verdens Helseorganisasjon. Årlig dør 42 000 mennesker i amerikansk trafikk og millioner blir skadet. Fra 2019 til 2020 økte antallet med 24 prosent. Den nye satsningen er derfor viktig for å markere at amerikanerne ikke godtar noen drepte eller hard skadde på deres veier.

– Vi vil berømme presidenten og det amerikanske samferdselsdepartementet for å prioritere dette komplekse og vanskelige problemet, som rammer alle. Det finnes ingen rask løsning, men dette er et stort steg i riktig retning. Vi håper at flere stater, regioner og lokale samfunn i hele landet vil bli med på arbeidet med å sette sikkerhet som øverste prioritet i transportarbeidet, sier Shahum.

Den nye transportplanen er støttet av et nytt lovverk som bevilger 14 milliarder dollar (ca. 124 milliarder kroner) til trafikksikkerhet.

– Vi håper dette signaliserer inngangen til en ny tid i landets dedikasjon til sikker mobilitet. Ved å arbeide mot Nullvisjonen så endrer vi måten vi utformer veier, setter fartsgrenser, produserer biler og prioriterer økonomiske midler på. Vi setter et felles mål, slik at vi kan skape endring og redde liv, avslutter hun.

Nullvisjonen ble først introdusert i Sverige i 1997. Den gangen var det trafiksäkerhetsdirektör ved Trafikverket, Claes Tingvall, som gikk foran i arbeidet mot en tryggere trafikk. I 2002 fulgte Norge etter. Nullvisjonen tydeliggjør at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikken.

Siden 2001 har Norge redusert trafikkdrepte med 65 prosent. I 2020 ble vi for femte året på rad kåret av ETSC (European Transport Safety Council) til Europas mest trafikksikre land. Nullvisjonen har vært essensiell i kampen for å bli best, og for å redusere drepte i trafikken. Målene i Nasjonal transportplan 2018-2029 er maksimalt 350 drepte og hardt skadde.

Dette er Vision Zero Network:

 • Tilsvarende Nullvisjonen i Norge.
 • En målsetning om null drepte eller hard skadde i trafikken.
 • De bistår lokalsamfunn og regioner i kampen mot trafikkulykker.
 • De setter krav til hvilke tiltak som må iverksettes for å nå gitte mål.
 • De tilbyr fagdiskusjoner slik at det til enhver tid jobbes mot de beste og mest hensiktsmessige løsningene.
 • Deres gjeldene mål er null drepte eller hard skadde i trafikken innen 2050.

Den nye planen betyr at de:

 • Setter et tydelig mål om null drepte i trafikken. En plan som har vist seg svært effektiv i andre land.
 • Anerkjenner at mennesker er feilbarlige og at kroppene våre er sårbare. Derfor skal transportsystemet bli konstruert etter en «mennesket først»-tilnærming som jobber med, og ikke mot denne sårbarheten.
 • Legger opp til tydelige handlinger og målsetninger for å oppnå målet om null drepte.
 • Adresserer hvilke samfunnsgrupper som er mest utsatte for trafikkulykker.
 • Anerkjenner historiske og pågående ulikheter, slik at de nye strategiene har rettferdighet som et grunnprinsipp.
 • Kobler den økte satsningen til rettferdighet og nasjonens klimamål.