Opptak med bilkamera kun lov til privat bruk

Opptak med bilkamera kun lov til privat bruk

Nyheter

Publisert: 16. desember 2021

Forfatter: Av Jøran Ledal

Ny teknologi skaper trøbbel for personvernet vårt: Nyere biler er ofte fulle av kameraer, både inni, foran, bak og over. Men personvernreglene begrenser hva du kan filme, når du kan filme og ikke minst hva opptakene kan brukes til.

– I utgangspunktet kan du bruke kameraer i og på bilen til å gjøre opptak som er ment til personlige formål. Det kan for eksempel være på bilturen hvor du ønsker å ta vare på bildene av naturen og omgivelsene. Poenget med disse opptakene er at de kun er ment til personlig bruk, ikke for å avdekke kriminalitet eller til offentlig publisering. Vi ønsker definitivt ikke en utvikling i retning av de russiske Youtube-snuttene hvor alvorlige ulykker gjøres til underholdning, sier Atle Årnes, fagdirektør teknologi i Datatilsynet.

OK på søndagsturen

Med andre ord er det ikke noe i veien for å la dashbord-kameraet gjøre opptak mens du er på søndagstur med bilen, men du skal altså være forsiktig med å dele opptaket med resten av verden. I teorien har du heller ikke adgang til å la kamera gå «sånn i tilfelle noe spennende skulle skje», men det kan naturlig nok være vanskelig å skille opptak som er «ment til privat bruk» og filming med andre motiv i bakhodet.

Noe du uansett ikke skal gjøre, er ifølge Årnes å publisere bilder eller film av noen som gjør antatte ulovligheter og som ikke har samtykket – for eksempel på sosiale medier som Facebook.

– I så fall risikerer du en heftig reaksjon fra Datatilsynet, advarer han. Selv om en deling i sosiale medier kan bidra til å identifisere personer som står bak uønskede hendelser, er det ikke anledning til å publisere innhold som mistenkeliggjør noen. Dersom bilkameraene dine fanger opp noe ulovlig, skal du ta dem videre til politiet, formaner Årnes, og understreker at det er politiets og rettsvesenets jobb å etterforske og eventuelt dømme.

Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet

Fagdirektør Atle Årnes i Datatilsynet

– Politiets oppgave

– Vi kan ikke ha det slik at privatpersoner selv opptrer som etterforskere og dommere, sier han, og legger til at de samme begrensningene gjelder for forsikringsselskapene, forklarer han. Opptak kan i noen tilfeller bidra til å avklare ansvarsforhold ved eventuelle uhell og situasjoner i trafikken, men også forsikringsselskapene er bundet av de samme begrensningene i personvernlovgivningen. Dersom filmen avdekker en kriminell handling, er politiet rett adressat for eventuell etterforskning.

Tesla går lengst

Selv om nær sagt alle bilprodusenter deltar i «kamera-kappløpet» på nye modeller, har Tesla for lengst gått flere skritt lengre enn konkurrentene. Ikke minst gjennom kamerafunksjonen «Sentry Mode», som enkelt forklart innebærer at bilen bruker samtlige utvendige kameraer til å overvåke om noe skjer rundt bilen mens den står parkert. Teknisk sett foregår opptaket kontinuerlig, men slettes ifølge produsenten fortløpende med mindre noen nærmer seg bilen, eller kommer borti den. Da blir hendelsen, samt de foregående ti minuttene, lagret på et minnekort i bilen.

Delte film av sykkeltyv

I Kongsvinger ble temaet aktualisert tidligere i høst da en sykkeltyv dukket opp på en overvåkingsfilm som ble fanget opp av offerets Tesla som sto parkert i nærheten. Kvinnen delte videoen på en Facebook-gruppe, og etter kort tid ble tyven både identifisert og pågrepet av politiet.
Datatilsynet har tidligere uttalt at bruk av Sentry Mode er tillatt så lenge opptaket er til privat bruk, men Årnes erkjenner at det kan være problematisk dersom opptakene gjøres på offentlig sted – og uten at omgivelsene blir gjort oppmerksomme på overvåkingen. Normalt skal som kjent kameraovervåking informeres om via skilter eller annen merking.

– Det Nederlandske Datatilsyn, som er ledende GDPR-tilsynsmyndighet for Tesla i Europa, holder for tiden på med å avklare bruken av Tesla Sentry Mode.
Vi ønsker å avvente hva de kommer frem til når det gjelder bruken av Sentry Mode og lovligheten når det gjelder kameraopptak, sier Årnes til Motorføreren.

Ifølge Datatilsynets veiledning om private opptak, er du forpliktet til å be om samtykke dersom du vurderer å publisere et bilde eller en video «som viser en eller flere bestemte personer, altså bilder der de enkelte personene er hovedmotivet.».

Forsvaret vurderte forbud mot Tesla
Den innebygde Sentry Mode-funksjonen i Teslaene har skapt hodebry for institusjoner som er særlig opptatt av sikkerhet. I 2019 vurderte Forsvarets kampflybase å forby privat kjøring med Tesla inne på de militære områdene, men landet på at det var tilstrekkelig å pålegge sine ansatte og besøkende å slå av systemene.

– Kamerasensorer på kjøretøy er en sårbarhet som vi er bevisst, men vi må leve med teknologien på en måte som gjør at vi i minst mulig grad kompromitterer informasjon og data som ikke bør havne hos uvedkommende, uttalte oberstløytnant Michael Baas Bottenvik Hartmann til digi.no tidligere i år.

Han mener det viktigste tiltaket er bevisstgjøring.

– Det handler ikke bare om hvor alle ansatte kjører til enhver tid. Det er viktig at man er klar over hvilken teknologi man har med seg, enten det er en bil eller en mobiltelefon. Begge deler inneholder avansert teknologi som kan brukes til å hente ut sensitiv informasjon – og som andre kan ta kontroll over, selv om du har skrudd dem av.

En Tesla-eier på Kongsvinger fant film av sykkeltyven på bilens kamerasystem. Datatilsynet venter ennå på en klargjøring av reglene om skjulte opptak fra bilkameraer.

Tesla med videokamera

Tesla med livestreaming

Tesla har tidligere opplyst at opptak fra dashbordkameraet og den såkalte Sentry-modusen, kun lagres på kundens USB-lagringsenhet, og at Tesla ikke har noen som helst tilgang til materialet – med ett unntak: Dersom bilen registrerer et innbrudd, for eksempel ved at et vindu knuses, overføres videoopptaket til Tesla, hvor det lagres i 72 timer. Dette er ment å fungere som en sikkerhetskopi for kunden. Tanken er at opptakene skal kunne være nyttige for å kunne identifisere innbruddstyver og utøvere av hærverk, eller enklere å kunne avgjøre skyld i forsikringsspørsmål, for eksempel ved påkjørsel.

Nylig ble det kjent at Tesla i USA har rullet ut en programoppdatering som gjør det mulig å livestreame alt som skjer rundt bilen – via en mobiltelefon eller pc. Det er ennå usikkert når – eller om – oppdateringen også vil bli tilgjengelig for norske bileiere, og i så fall er det all grunn til å tro at Datatilsynet tvinges til å ta en snarlig beslutning om bruken vil være lovlig i Norge