Reduksjon i drepte, men økning i hardt skadde

Reduksjon i drepte, men økning i hardt skadde

Nyheter

Publisert: 03. mai 2021

Aldri før har færre mistet livet i trafikken, men tallet på hardt skadde har de siste to årene økt. I 2020 ble 614 personer hardt skadd i vegtrafikken.

Rådgiver i trafikksikkerhet i MA – Rusfri Trafikk, Anne Beate Budalen, mener det er bekymringsverdig at tallet på hardt skadde øker.

– Vi kan ikke være kjent med at vi får flere hardt skadde i trafikken. Slik det ligger an til nå, når vi ikke målene i NTP for 2030, sier Budalen.

Målene i Nasjonal transportplan er tydelig – innen 2030 skal vi under 350 drepte og hardt skadde. Med henholdsvis under 50 drepte og under 300 hardt skadde.

– Selv om økningen de siste årene ikke er veldig stor, peker pilen i feil retning. Vi skal huske på at dette er mennesker det er snakk om. Mennesker som kanskje må leve med varige mén. Arbeidet for å nå Nullvisjonen – ingen drepte eller skadde i trafikken, er et kontinuerlig arbeid. Vi kan aldri hvile, understreker Budalen.

 

Pressefoto av Anne Beate

Reduksjon siste 10 årene

Sammenlignet med 2010, er hardt skadde i trafikken redusert med 14 prosent. Det tilsvarer 100 personer færre.

– Vi skal selvsagt glede oss over de reduksjonene vi får – men 14 prosent er ikke nok. Sammenlignet med drepte i samme periode, ser vi der en reduksjon på 55 prosent. Det er det nivået vi må strekke oss etter, sier Budalen.

 

Graf av antall skadde i trafikken

 

– Hva må til for at færre skal miste livet og bli hardt skadet?

Vi må fortsette med kunnskapsbasert og målrettet jobbing – det vil være noe av det viktigste. Ser en på enkeltfaktorer, er det fart som tar flest liv i trafikken. Her har vi en særdeles viktig jobb å gjøre, forteller Budalen.

Trafikksikkerhetsrådgiveren sier avslutningsvis at tiltak som automatisk fartstilpasning, fartskontroller, fotobokser og bedre opplæring vil være viktig for å realisere Nullvisjonen.