Refleksdagen

Refleksdagen

Nyheter

Publisert: 18. oktober 2017

Forfatter: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

I morgen, 19. oktober, er det den internasjonale refleksdagen 2017.

Ulykkesstatistikken viser at fotgjengere har minst dobbel så høy risiko for å bli drept eller alvorlig skadd i mørke som i dagslys. Risikoøkningen i mørke er større for mer alvorlige skader.

Uten refleks vil fotgjengeren være synlig først på 25-30 meters hold, mens du MED refleks vil synes på 140 meters hold dersom bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 i stedet for to sekunder, til å reagere. Bilisten får med andre ord fem ganger så lang tid til å observere, reagere og utføre en handling – det kan være forskjellen på liv og død!

Noen tips til hvordan du kan sjekke om refleksene fungerer:

1. Heng opp den gamle refleksen og en ny refleks i et mørkt rom.

2. Hold en lommelykt opp i øyehøyde og lys på refleksene fra minst 4 meters avstand.

3. Dersom den gamle refleksen vises mye dårligere enn den nye, bør du kaste den gamle.