Synes damene er flinkest bak rattet

Synes damene er flinkest bak rattet

Nyheter

Publisert: 16. november 2020

Forfatter: Silje Bjørnstad

Ifølge UP-sjef Steven Hasseldal oppfører nordmenn seg generelt bra på veiene, men ser at noen tar likevel flere sjanser enn andre. Og “verstingene”, jo det er menn i 45-50 års alderen.

Trafikksikkerhet er nøkkelordet i jobbhverdagen for UP-sjef Steven Hasseldal. Med 29 års erfaring i politiet, overtok Hasseldal stillingen som sjef for Utrykningspolitiet da Runar Karlsen ble fagdirektør i Politidirektoratet høsten 2019.

Hasseldal skal fortsette som UP-sjef til hans opprinnelige åremål som politimester i Øst politidistrikt ender i 2021.Hva som skjer etter 2021 er foreløpig ikke avgjort, men UP-sjefen legger ikke skjul på at han stortrives i stillingen som byr på spennende og betydningsfulle arbeidsdager.

– Det er en ganske takknemlig jobb og gir god mening. For meg er det å jobbe for trafikksikkerheten meget motiverende.Får jeg tilbud om å fortsette etter 2021, så vil det absolutt bli vurdert, sier Hasseldal.

Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut?
– Det blir gjerne en del møtevirksomhet med diskusjon av ulike problemstillinger samt en del medieoppfølginger. I tillegg forsøker jeg å være ute på veiene for å snakke med mannskapene. I løpet av en arbeidsuke blir det også en del reising på grunn av ulike møter, både internt og med forskjellige samarbeidspartnere.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgavers om UP-sjef?
– Det viktigste som sjef er å sørge for at vi leverer på vårt samfunnsoppdrag som inkluderer trafikksikkerhet, kriminalitetsbekjempelse på vei samt bistand og beredskap. UP skal også være politiets fagorgan knyttet til utvikling av nye metoder og materiell som brukes i trafikksikkerhetsarbeidet. Norge ligger på topp når det gjelder trafikksikkerhet, men samtidig har vi en nullvisjon om ingen drepte eller skadde i trafikken – og vi er ikke der nå.

Hvordan oppfører nordmenn seg generelt i trafikken?
– Det vi ser er ganske bra, og eksempelvis merker vi at yngre sjåfører blir stadig bedre i Norge. Generelt er de aller fleste aktsomme og lovlydige, men det er også en del som ikke er det. For mange tar sjanser ved å kjøre aggressivt, for fort eller i ruspåvirket tilstand. Viser dessuten at damene er flinkest bak rattet, mens menn i 45-50 års alder kan kalles “verstingene”. Det er de som kjører fortest, og også gruppen vi stanser oftest. Menn er generelt mer risikovillige enn kvinner, men det er ingen unnskyldning. Når man er såpass voksen skal man klare å holde seg i skinnet. Selv om de kanskje har en hektisk hverdag og kjører bra bil, så må voksne mannfolk skjerpe seg og få ned farten!

Hvordan har trafikksikkerheten endret seg de siste tiårene?
– Summen av flere tiltak har vært avgjørende for sikrere og bedre vei, og dermed også tryggere trafikk. I dag har vi blant annet flere midtdelere og flere separate kjørefelt, som helt klart har en positiv effekt, særlig på Europaveier og riksveier hvor det har vært mye ulykker. Nordmenn har også tryggere og sikrere biler, i tillegg til at vi faktisk er blitt mer lovlydige. Oppsummert så blir det bedre og bedre, og det går i riktig retning.
Men gode veier og skikkelige biler til tross, man kommer ikke utenom at vi må opptre fornuftig og være oppmerksomme. La bilen stå hvis du er ruset, hold fartsgrensen og unngå mobilbruk. Mange “skal bare” sjekke nyhetsbildet eller oppdatere seg på sosiale medier på mobilen, men vi vet at dette er farlig fordi du blir uoppmerksom. “må” sjekke noe underveis, så stopp bilen eller gjør deg ferdig før du starter å kjøre.

Hvordan vil du oppsummere årets sommerferie med tanke på trafikk og trafikksikkerhet?
– Det har vært mye trafikk i sommer, og vi merket at mange var på Norgesferie. Hovedinntrykket er at det har gått greit, og de fleste har overholdt fartsgrensene. Samtidig har vi dessverre registrert flere motorsykkelulykker. I juni og juli døde 18 personer i trafikken der 11 kjørte motorsykkel. I tillegg ligger vi høyt oppe på rustallene. Vi har tatt flere for ruspåvirket kjøring i år, og man må helt tilbake til 2002 for å finne lignende tall.

Hva er de viktigste tiltakene for å bedre trafikksikkerheten de neste årene?
– UP skal fortsette med målrettet arbeid for å forebygge alvorlige trafikkulykker med drepte og hardt skadde. Dette gjør vi gjennom vårt viktige arbeid på veiene, i samarbeid med politidistriktene og eksternt med etater og organisasjoner. Vi jobber for å redusere antall trafikkulykker
gjennom politikontroller. Kontroll av fart, rus og aggressiv kjøring, er en viktig del av arbeidet vårt – og dette skal vi fortsette å fokusere på.

Nå går vi mot vinter med mindre dagslys og kaldere temperaturer – hva er dine tips til sjåfører når det gjelder kjøring på norske vinterveier?
– Sjekk synet! I mørketiden kan det være mange som opplever at de må anstrenge seg for å se bra i trafikken, og da kan det være lurt med en synstest. Dernest er det selvfølgelig viktig å sørge for riktige dekk med god mønsterdybde. Vær nøye på å sjekke føret, og ta gjerne en bremsetest. Avpass farten og unngå å være for brå med bevegelsene på rattet. Vær også nøye på å skrape vekk is fra rutene slik at du har god nok sikt – her er det mange som er altfor slurvete!  Vi ser dessverre mange eksempler på at føreren kun har skrapet bort en liten flik som man bare så vidt kan se gjennom. Dårlig sikt utsetter både deg selv og andre for stor fare, og kan resultere i forenklet forelegg, anmeldelse eller tap av førerkortet dersom vi oppdager det. Om du er usikker på hvor mye skal skrape, så er det en god huskeregel at både  2vindusviskerfeltet” på frontruten og sidevinduene skal være fri for snø, is og dugg.