Tror ikke på selvkjørende biler før i 2050

Tror ikke på selvkjørende biler før i 2050

Nyheter

Publisert: 21. august 2020

Forfatter: Nils Erik Gyland

Ny teknologi gjør at biler blir stadig mer intelligente. Men trafikkforsker Rune Elvik tror veien er lang før de fleste av oss farter rundt i selvkjørende biler.

Utviklingen i den internasjonale bilindustrien har de siste tiårene bidratt til et betydelig lavere antall trafikkskadde i tillegg til reduksjon i klima- og miljøutslipp.Forskningen på området fortsetter med full styrke, og mange mener den neste «månelandingen» knytter seg til utbredelsen av autonome kjøretøy.

Et pågående prosjekt er LEVITATE, der hovedmålet er å studere samfunnsmessige virkninger av selvkjørende biler. Rune Elvik, forsker på trafikksikkerhet ved Transportøkonomisk institutt, leder LEVITATE-prosjektet som startet i desemberi 2018.

– Det er utarbeidet en liste over mulige virkninger. Videre er det undersøkt i hvilken grad det i dag er mulig å forutsi disse virkningene. Alle spådommer er usikre, men trafikksimuleringer tyder på at man kan utnytte veikapasiteten bedre. Det er også sannsynlig at trafikkulykkene kan reduseres, forklarer trafikkeksperten. Målet er å få enda bedre og klarere svar innen prosjektet avsluttes i november 2021.

Mange fordeler
I LEVITATE-prosjektet tas det hovedsakelig utgangspunkt i selvkjørende biler på høyeste nivåene for automatisering. Ifølge Elvik kan slike kjøretøy bidra tilbedre utnyttelse av veikapasitet, færre ulykker samt mindre drivstofforbruk og utslipp.– Hvis delemobilitet slår an, kan ytterligere en fordel være at bilen utnyttes mer effektivt. I dag er en bil ofte parkert 23 av døgnets 24 timer og mindre enn to sitter i den når den brukes. Hvis vi delte bilene med andre, kunne de være i drift flere av døgnets timer og med flere brukere på hver tur, påpeker han.

Les hele artikkelen her.