Viktig trafikksikkerhetstiltak avviklet

Viktig trafikksikkerhetstiltak avviklet

Nyheter

Publisert: 12. februar 2021

Forfatter: Henrik Pettersen Sunde

Nylig ble forslaget om å fjerne kravet om at eldre sjåfører over 80 år skal ta obligatorisk helsetest for å få forlenget førerkortet, banket gjennom i Stortinget. De folkevalgte begrunnet fjerningen av obligatorisk helsetest med sentralisering.

-Vi har sett nå at vi har sentralisert dette landet, og eldre må kjøre lengre for å komme seg til butikken. Og dersom de mister lappen, er det sånn at det sosiale nettverket rakner, meddelte Arne Nævra i SV til NRK tidligere denne uken.

Nævra understreker videre at SV aldri ville ha gått inn for forslaget dersom de mente det gikk på kant med trafikksikkerheten. Han sier også at det ikke finnes faktagrunnlag som viser at en helseattest er nødvendig.

MA – Rusfri Trafikk er kritisk til forslaget, og mener det undergraver trafikksikkerheten.
-Bilkjøring er teknisk krevende, samt at det innebærer et stort ansvar. Med alderen følger ofte sykdom og andre kognitive svekkelser som bidrar til at evnen til forsvarlig bilkjøring reduseres. Derfor er det avgjørende med en obligatorisk helsetest, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.

De eldre er overrepresentert i ulykker
Ifølge en fersk TØI-rapport, er de eldste overrepresentert i ulykker.

– Våre eldste sjåfører er mer ulykkesutsatt enn andre trafikantgrupper. Både når det gjelder de mest alvorlige ulykkene i form av drepte og hardt skadde, samt småkollisjoner i forbindelse med rygging på parkeringsplasser, forklarer Kristoffersen.

Kristoffersen er bekymret over at vi nå mister en essensiell sikkerhetsventil for å avdekke de farlige bilførerne.

–Etter et langt liv som bilfører er det ikke lett å innrømme overfor seg selv at man kanskje ikke burde kjøre bil lenger, og ved for eksempel begynnende demens reduseres selvinnsikten betydelig. For fastlegen er dette et ømtålig emne å ta opp uten en “knagg” som obligatorisk helseattest å støtte seg på, sier Kristoffersen, og legger til:

–Det blir også helt feil at ansvaret nå skyves mer over på de pårørende. Jeg frykter at personer som er uegnet til å kjøre bil beholder førerkortet. Dette undergraver trafikksikkerheten.

Kristoffersen avslutter med at hun har forståelse for at eldre kan føle seg isolert om de mister førerretten, men at trafikksikkerheten må komme først.

Du finner lenke til TØI-rapporten her.