Kjøp kun godkjent alkomåler som du kan få kalibrert i Norge!

Kjøp kun godkjent alkomåler som du kan få kalibrert i Norge!

Publisert: 27. januar 2021

Kjøp kun alkomålere som er testet i henhold til den europeiske CEN-standarden EN 16280:2012. Det skal stå på alkomåleren hvilken standard den oppfyller. En alkomåler for privat bruk som er testet og som oppfyller kravene i standarden, har gjennomgått omfattende testing som også inkluderer langtidstester.

Når du kjøper en alkomåler er det viktig at den er godkjent etter gjeldende standard, men også at du kan få kalibrert den. For at du skal kunne stole på de måleresultatene du får, må alkomåleren kalibreres jevnlig. For hard eller hyppig bruk kan påvirke eller forkorte tiden mellom kalibreringene fordi nullpunktet flyttes. Men, det er ikke bare bruksfrekvens som er avgjørende, men tiden fra siste kalibrering er også viktig. Uansett om måleren brukes eller ikke, minsker følsomheten på sensoren over tid. Kalibrering er viktig, ellers kan du ikke være sikker på om måleren gir et korrekt resultat.

Bruk uten jevnlig kalibrering kan føre til uriktige resultater. Etter at man har drukket, spist eller røkt, skal man vente 15-30 minutter før man måler promillen. Sjekk bruksanvisningen til den enkelte måler.

Ikke kjøp en alkomåler hvis det ikke er etablert et system slik at du kan kalibrere den. Flere leverandører tilbyr mulighet for at du sender inn alkolåsen til kalibrering. I tillegg kan du også levere den inn i butikken der du kjøpte den, for kalibrering. Alle de anbefalte alkomålerne kan du enkelt få kalibrert i Norge.

Hvor ofte en alkomåler skal kalibreres er forskjellig fra merke til merke. De fleste skal kalibreres årlig eller etter antall ganger du har blåst. Alt ettersom hva som kommer først. Flere av alkomålerne har en innebygd timer i displayet om når kalibrering nærmer seg. Andre igjen har en kalibreringsetikett på måleren. Ellers må du seinest kalibrere den 12 måneder etter at du kjøpte den.