Promilletest med alkometer

Promilletest med alkometer

Publisert: 22. januar 2021

Politiet benytter seg i dag av Dräger Alcotest 6820 når de gjennomfører kontroll av alkohol langs veien. Dette håndholdte alkometeret er enkelt i bruk og har korte reaksjonstider.

Munnstykkene er utformet slik at de ikke kan festes feil på alkometeret, og politiet bytter munnstykke mellom hver person som testes. For å starte instrumentet trykker du på en knapp, deretter blåses det i munnstykket og resultatet vises i displayet med en gang. Alkometeret har en utvidet minnefunksjon som kan lagre opptil 5000 testresultater. Hvis testresultatet viser at det er alkohol over promillegrensa på 0,2 promille eller 0,1 mg pr liter luft, så kan politiet ta en mer nøyaktig måling med primært et Evidenzer-apparat, eller en blodprøve dersom Evidenzer ikke er tilgjengelig eller egnet.

Promilletester politiet

Evidenser mobile 240

Evidenzer mobile 240 er et mobilt bevisinstrument som politiet kan ha med seg ut på kontroller. Politiet hadde i 2017 omkring 100 Evidenzere i bruk i hele landet. I løpet av minutter kan politiet dokumentere om bilfører har alkohol i blodet. Men Evidenzer kan kun brukes i de tilfellene hvor det er snakk om promillekjøring. Er det mistanke om annen type ruspåvirkning, må man gjennomføre blodprøve på tradisjonelt vis.

Testresultatet skrives ut som på en kassakvittering, og den legges ved straffesaken som bevis. Slik slipper politiet å bruke lang tid på å få tatt en blodprøve av den promillemistenkte. Blodprøven av en som er mistenkt for promillekjøring kan ta flere uker å analysere, og det er i tillegg knyttet større kostnader til en slik prøve en ved bruk av dette måleinstrumentet.

Dette er også en stor fordel for den rusmistenkte, en får svar i løpet av 10 minutter om en har ulovlig promille i blodet og trenger ikke vente på resultatene fra blodprøver som sendes inn til analyse. Resultatene fra bevisinstrumentet kan brukes som bevis i retten og de formelle bevisene fra Evidenzeren sendes via Internett til politiservere, for å kunne bygges inn i straffesaker. Adresseavisen har laget en video som viser hvordan Evidenzeren virker i praksis.