Digital ruskonferanse

Digital ruskonferanse

Nyheter

Publisert: 10. februar 2021

Forfatter: Anne Beate Budalen

I løpet av 2021 skal Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg revideres. Ruskonferansen til MA – Rusfri Trafikk var oppstarten på revideringen av tiltaksplanen innenfor rusfeltet.

I dagens tiltaksplan for trafikksikkerhet er det målsatt at innen 2026 skal maksimal:

0,1 prosent av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av alkohol over 0,2 promille.

0,4 prosent av trafikkarbeidet utføres under påvirkning av narkotika over straffbarhetsgrensen.

MA – Rusfri trafikk mener ruskonferansen kan vær nyttig i lys av den kommende revisjon.

-Vi vet at dagens tiltak innenfor ruskjøring er for få til å nå målene. Spørsmålet blir da: Hvordan skal vi nå målene for ruspåvirkning innen 2026? spør Anne Beate Budalen, trafikksikkerhetsrådgiver i MA.

Internasjonale bidrag
Konferansen tok for seg en oppsummering av de tiltakene som er i dagens tiltaksplan, samt innspill fra Danmark, Sverige og Nederland.

Et av de mer interessante foredragene var fra Elles Verheijen i Dutch probation service. Verheijen snakket om en fotlenke som skal forhindre kriminalitet i alkoholpåvirket tilstand.

Budalen mener fotlenken bør testes i Norge.

-I Nederland kan personer som er dømt for forbrytelser gjennomført i fylla, dømmes til å gå med en fotlenke som overvåker alkoholkonsumet deres. Kort fortalt måler lenken svetten til vedkommende som bruker fotlenken. Det gjør den hver halvtime, så videreføres data til en miljøarbeider som kontrollerer at personen er edru, forteller Budalen.

Studier har vist at 71 prosent av personer som får fotlenke, klarer å holde seg unna alkohol. Basert på tallene, er alkoholfotlenken helt klart interessant her hjemme, mener Budalen.

Dansk suksess
Vivi Dixen Møller, som er alkohol-, narkotika- og trafikkoordinator i Danmark, sto også på talerlisten. Møller snakket om kursene det er påbudt å gjennomføre før en får tilbake førerkortet etter en fyllekjøringsdom i Danmark.

-ANT-kurs er et rehabiliteringskurs for personer som har mistet førerkortet etter fyllekjøring. Formålet med kurset er å endre atferd og holdninger blant deltagerne, og rundt 5000 personer deltar hvert år, sier Møller.

ANT-kurset er delt opp i fire deler. Første delen omhandler at deltagerne skal forstå konsekvenser av ruspåvirket kjøring, del to tar for seg informasjon om narkotika og alkohol, og dens helseeffekt. Under steg tre lærer deltagerne om strategier til hvordan de kan avstå fra fyllekjøring, mens del fire tar for seg oppkjøring til nytt førerkort.

Ifølge Møller, er kurset svært vellykket. Hele 88 prosent av deltagerne melder at de har tatt lærdom av kurset.

Budalen sier dette er noe Norge også bør vurdere i neste tiltaksplan.

Resterende foredragsholdere på konferansen var (lenken til pdf. av foredragene i parentes):

– Vivi Dixen Møller, ANT-koordinator, Danmark ANT presentation 04.02.21, Vivi Dixen Møller, DK
– Olav Markussen i Utrykningspolititet, Politiets tiltak i gjeldende tiltaksplan for TS. Olav Markussen UP
– Hallvard Gjerde ved rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus HF, Gjerde-Rusrelaterte dødsulykker i vegtrafikken 2005-2018
– Ted Snölilja i Transportstyrelsen, Sverige, Det svenska systemet med villkor om alkolås – 2021 Ted Snölilja
– Henriette Wallén Warner, som er senior forsker ved VTI, Sverige, Cykling under alkokholpåverkan HWWarne, VTI
– Pernilla Bremer i Transportstyrelsen, Sverige, Ruskonferensen Pernilla Bremer Transportstyrelsen, Sverige
– Eirik Olaussen hos Sande trafikkskole
– Politiassistent Birgit Hellner ved Bornholms politi, Danmark
– Sigurd Løtveit ved Trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Digital ruskonferanse 4 februar Sigurd Løtveit Trafikksikkerhetsseksjonen, SVV

Alle foredragene ligger ute på vår YouTube canal: YouTube MA – Rusfri Trafikk