Cannabis og trafikkulykker

28.10.19

Cannabis og trafikkulykker

I sommer deltok generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen på konferansen til ICADTS (International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety) i Canada. Her deler hun noe av kunnskapen hun sitter igjen med etter konferansen.

For ett år siden ble cannabis legalisert i  Canada, og dette var sannsynligvis også hovedgrunnen til at konferansen ble lagt hit. Cannabispåvirkning og trafikksikkerhet ble naturlig nok et viktig tema under konferansen. 

Cannabis, marihuana, hasj, weed – hva er det?
Cannabis er en plante og var kjent allerede for mer enn 10 000 år siden i områdene rundt Himalaya. Virkningen av planten er omtalt i 4 700 år gamle skrifter. Planten har opprinnelig vært brukt i medisinsk sammenheng og i religiøse ritualer. Bruken av cannabis på verdensbasis i dag er både medisinsk (forskrevet av lege) og som rusmiddel. Cannabis kom til Norge med hippiebevegelsen på slutten av 60-tallet. 

Verdens raskest voksende plante
Cannabisplanten er en av verdens raskest voksende, enkelte eksemplarer av  arten kan bli opptil 6 meter høye. Det er en ettårig plante, og regnes av mange som et ugress. Cannabis inneholder over 400 kjente kjemiske stoffer og omlag 60 - 80 av dem påvirker psyken. De stoffene som er unike for planten kalles cannabinoider, og det er rundt 60 slike stoffer. THC (delta-9-tetrahydrocannabinol) er den cannabinoiden som gir den sterkeste rusvirkningen. Marihuana er de tørkede blomstene fra planten, i Norge som oftest kalt «weed». Hasj er trikomene (de såkalte «krystallene») fra hunnblomstene på cannabisplanten, ekstrahert på forskjellige måter, så presset til ønsket form.  Cannabisolje er en mer konsentrert form av THC.

Analyse av THC
Det er godt dokumentert at rusmiddelpåvirket kjøring medfører økt risiko for trafikkulykker. Ulike rusmidler har ulik effekt på kjøreegenskapene, og hvor
lenge en person vil være påvirket avhenger både av type rusmiddel, hvor mye og hvor ofte rusmidlet er inntatt. I Norge er cannabis den hyppigst påviste illegale rusgiften i spyttprøver fra tilfeldige bilførere på veien, og i blodprøver fra ruspåvirkede førere er THC det nest vanligst påviste stoffet etter alkohol.

Les hele artikkelen i Motorføreren nr. 4 her.