Dette gjør du når ulykken er ute

31.01.20

Dette gjør du når ulykken er ute

Et trafikkuhell kan være skremmende, men det er viktig å holde seg rolig. Er du førstemann på ulykkesstedet kan riktig innsats redde liv.

Det er fort gjort å «miste hodet» når du plutselig havner på et skadested. Du vet ikke hva slags reaksjon du får før du har vært i en slik situasjonen. Og hvordan vi reagerer, er også svært forskjellig fra person til person. Derfor er det viktig å være forberedt. For dette kan skje – og skjer – mange bilførere i løpet av et langt liv i trafikken. Ifølge Vegtrafikkloven er du nemlig forpliktet til å stanse og hjelpe skadde personer og dyr hvis du er innblandet i eller kommer til en trafikkulykke. Denne plikten gjelder også for alle andre som kommer til skadestedet. Det er straffbart å ikke hjelpe. Stikker du av fra lykkessituasjonen kan du bli straffet med alt fra en liten bot til fengselsstraff.

Sikre - varsle - hjelpe
Havner du i en trafikkulykke – enten den er selvforskyldt eller ved en tilfeldighet– er det noen tiltak du alltid skal sette i gang. Stans bilen med en viss avstand til ulykkesstedet, slik at utrykningskjøretøyet får plass så nært som mulig. Sett på nødblink, og ta på refleksvest slik at du blir godt synlig for andre bilister. Sikre skadestedet ved å stanse trafikken og sett ut varseltrekant minst 150 meter fra kjøretøyet. Kommer du først til en ulykke, må du tenke på egen sikkerhet før du setter i gang med førstehjelp. Husk at situasjonen blir verre om du også skulle bli skadet! Hvis ingen har tatt klar ledelse, så tar DU ledelsen. Forsøk å beholde roen, samtidig som du gir korte, men tydelige beskjeder. Få de involverte i ulykken bort fra åpenbare farer og er det mulig: skru av tenningen på kjøretøyer. Hvis ulykkesstedet innebærer stor risiko og fare for deg selv må du vente til nødhjelpen kommer.

Last ned 113-appen NÅ
Føler du at ulykkesstedet er tilstrekkelig sikret, er det tid for å varsle nødetater og få en oversikt over ulykkessituasjonen: Hvor er du? Hvor mange ser ut til å være skadet? Hvor mange biler er innblandet? Tid er bokstavelig talt livsviktig når ulykken er ute, og redningsetatene må vite nøyaktig hvor du befinner deg.Kommer du til et skadested kan det være utfordrende å ha oversikt over din eksakte posisjon. I en slik situasjon er det vanlig å bli stresset, og det er ikke unormalt å oppleve panikkangst. Da er det smart å ha appen “Hjelp 113”  lett tilgjengelig på mobiltelefonen. Når du ringer 110, 112 eller 113 fra appen får 113-operatøren automatisk vite nøyaktig hvor du er, mens nødsamtalen pågår. Last den ned i dag og tast inn telefonnummeret
ditt slik at koordinatene sendes til 113-sentralen når du ringer.Dette bidrar til at man raskt kan sende ut hjelpen til riktig sted.

Les hele artikkelen i Motorføreren 5 - 2019 her.