Hjelperen er nær – og det trengs

09.11.18

Hjelperen er nær – og det trengs

Nye biler skal gi deg den hjelpen du trenger, når du trenger den. Med førerstøttesystem er hele poenget å få hjelp av bilen til å avverge de mest risikofylte situasjonene. 

I denne sammenhengen er det definitivt slik at alle monner drar – bilprodusenter som utvikler og installerer førerstøttesystemer i sine kjøretøy er med på å øke trafikksikkerheten ved å redusere risikoen for hardt skadde og drepte i trafikken. 

Her er vi nå
Forskere fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) har sett nærmere på hvilke førerstøttesystemer som gir besteffekt. Dette er gjort med utgangspunkt i å vurdere ulike former for førerstøttesystemer opp mot forskjellige scenarioer og utviklingstrekk, både på kort og lang sikt. 

– Rent generelt er det vel fortsatt god grunn til å si at føreren alltid må ha hendene på rattet og føttene i beredskap ved bremsepedalen, sier Alena Høye, forskningsleder og en av forfatterne bak studien. 

Førerstøttesystemer er altså fortsatt i sin begynnelse. Flesteparten av bilene som ferdes – både i Norge og i alle andre land – har ennå ikke denne typen tekniske løsningen.   

Les hele artikkelen i Motorføreren 4-2018.