Huller i veien - nuller i budsjettet

20.04.20

Huller i veien - nuller i budsjettet

Det er 80 % større sjanse for å bli drept eller alvorlig skadet på en fylkesvei enn på en riksvei. Nå etterlyser flere en sterkere satsing fra statens side for å oppgradere fylkesveiene.

Fra 1. januar 2020 overtok norske fylkeskommuner ansvaret for 44.000 kilometer vei. Dette betyr at fylkene selv har overtatt alt arbeid knyttet til planlegging, bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av fylkesveinettet. 

Store variasjoner
På vegne av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) sier fagsjef Karin Yrvin at fylkene er gode veieiere og at de gjør en bra jobb, men at dagens bevilgningsnivå ikke er godt nok.
- Fylkesveinettet er dårlig, og det kreves en kjempeinvestering for å bedre veiene, men fylkene har ikke nok penger, slår fagsjefen fast.
Yrvin forklarer at det kan være store geografiske forskjeller på veiene man ferdes på. Hun påpeker at noen fylker har flere utfordringer enn andre på grunn av for eksempel flere kilometer vei, tunneler og skarpe svinger.

– Enhetlig land
Konsekvensene av det dårlige veinettet gjør at det blir utrygt for folk å ferdes på veiene. Det blir utfordrende for folk å komme til og fra jobb, og det blir problematisk for næringstransporten.
– Utviklingen fremover for de ulike fylkesveiene avhenger også av hva slags oppgaver samferdsel har i de ulike fylkene. Dette kan gi store forskjeller i veinettet, men vi er et enhetlig land, og hva slags vei du har tilgang til, skal ikke avhenge av bosted, mener Yrvin.

Vil ha nasjonale standarder flere rapporter om tilstanden for fylkesveinettet viser det samme bildet; nemlig at vedlikeholdsetterslepet har økt de siste årene på denne delen av veinettet.Konklusjonen er at fylkesveiene over år har fått et så omfattende etterslep at det er vanskelig å se for seg en tilstrekkelig utbedring uten et større statlig bidrag.
Analyser viser også at det er store forskjeller i kvalitet på veinettet fra fylke til fylke. Ifølge rapporten “Norges tilstand 2019 kommunale og fylkesveier”, utarbeidet av Rådgivende Ingeniørers Forening, er tilstanden til fylkesveinettet vurdert til karakter 2 på en skala fra 1 til 5, der 5 er best.

Les hele artikkelen i Morotføreren 2-2020 her.