Norge kan lære av dansk kursmodell

19.12.19

Norge kan lære av dansk kursmodell

Blir du dømt for fyllekjøring i Danmark, slipper du ikke ut på veien igjen før du har vært gjennom et obligatorisk kurs om farene du har utsatt deg selv og andre for.

Hvert år må rundt 7000 rusdømte dansker gjennomføre et såkalt ANT-kurs for å få sertifikatet tilbake.
De danske ANT-kursene (ANT står for alkohol, narkotika og trafikk) omfatter alle som er fratatt førerkortet på grunn av ruspåvirket kjøring eller kjøring med nedsatt vurderingsevne som følge av legemidler eller sykdom. Du får ganske enkelt ikke melde deg opp til en ny førerprøve før du har gjennomført kurset. Kurset koster deltageren 3.200 danske kroner, og kursavgiften må betales på nytt dersom vedkommende har ugyldig fravær eller kommer for sent til en av de fire leksjonene. Hver leksjon varer i tre timer, og i løpet av kurset får deltagerne detaljert kunnskap om trafikkfarene knyttet til alkohold, narkotika, legemidler og trøtthet.

Alkolåsprogram
Så etter gjennomført kurs og bestått førerprøve er det bare for fyllekjøreren å sette seg bak rattet igjen? Nei, så enkelt er det ikke i Danmark. Er du dømt for promillekjøring, må du nemlig også si ja til å være med i et alkolåsprogram for å få førerretten tilbake før utløpet av perioden du er fradømt førerkortet. Det danske alkolåsprogrammet er et supplement til andre sanksjoner for promillekjøring, deriblant de omtalte ANT-kursene. Programmet finnes i to varianter, henholdsvis «frivillig» og «obligatorisk». Hvilken ordning den dømte pålegges å følge avhenger av hvor høy promille vedkommende hadde og om vedkommende er en gjenganger. Alkolåsordningen i Danmark omfatter alle som er fratatt førerretten på grunn
av promillekjøring med mer enn 1,2 i promille.

Les hele artikkelen i Motorføreren 5-2019 her.