15.04.19

Over 16 % nedgang i antallet hardt skadde i 2018!

553 ble hardt skadd i trafikkulykker i 2018. Dette er en nedgang på over 16 % siden 2017 og er det laveste antallet hardt skadde som er registrert i trafikken i nyere tid.

Statistisk sentralbyrå har nå sluppet det foreløpige tallet for antall hardt skadde for 2018. I 2017 var tallet 665 og i 2016 var det 656. I desember er det registrert 24 hardt skadde, dette er nesten en halvering av antallet hardt skadde for desember i forhold til tidligere år, som i gjennomsnitt i årene 2010 – 2017 har ligget på 46.

- Det er svært gledelig at det nå kan se ut til at trafikksikkerhetsarbeidet også endelig begynner å vise resultater ved en så kraftig nedgang i hardt skadde, sier generalsekretær Elisabeth F. Kristoffersen, i MA - Rusfri Trafikk.

I mange år så har vi sett at antallet hardt skadde har ligget stabilt rett under 700 og ikke har fulgt den samme positive trenden som for antallet drepte i trafikken. I perioden 2010 – 2016 var det i gjennomsnitt 688 hardt skadde i trafikken pr år. Det kan nå se ut til at det langsiktige og systematiske trafikksikkerhetsarbeidet endelig vises ved at antallet hardt skadde også er på vei

Antall HS 2010 2018

Antall drepte og hardt skadde i trafikken, 2010 - 2018. Kilde:SSB

Årsaken til ulykker
Vi vet at fortsatt er det mange som kjører i fylla, uten bilbelte og med alt for høy fart.

Ulykkesanalysegruppene (UAG) til Statens vegvesen anslår at i minst 20 prosent av alle dødsulykker er rus en medvirkende årsak til ulykken.

Folkehelseinstituttet har i undersøkelser vist at tallet trolig ligger opp mot 30 prosent. I Sverige var tallet 32 prosent i 2017. Alkohol er fortsatt det vanligste rusmidlet i trafikken og det er trolig like mye ruskjøring blant de hardt skadde som en finner i dødsulykkene. Det betyr at mellom 100 og 150 mennesker blir hardt skadd som følge av ruskjøring hvert år i Norge.

Til sammenligning ble mer enn 135 000 hardt skadd i EU i 2017.

Drepte i EU pr mill innbyggere 2018