Fra Høringssalen

15.01.20

Regjeringen undergraver Nullvisjonen

Svekket syn, dårligere reaksjonstid, hemmet koordinasjon og langsomme reflekser. Dette er kjennetegn på 0,8 i promille - og det er forenlig med båtkjøring, mener regjeringen.

MA – Rusfri Trafikk deltok onsdag på høringen i Stortingets næringskomite i forbindelse med Meld. St. 30 Samhandling for betre sjøtryggleik. I vårt innspill var vi bl.a. tydelig på at promillegrensen for fritidsbåtførere må senkes dersom dødstallene skal gå ned.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen kommenterer høringen slik:
- Komiteen syntes å være innstilt på å få gjennomført flere konkrete sjøsikkerhetstiltak enn det som omtales i stortingsmeldingen. I dialogrunden etterpå stilte politikerne konkrete spørsmål rundt nettopp promillegrensen. Dette velger vi å tolke positivt!

Stortinget vedtok Nullvisjonen i 2002. En visjon om et transportsystem som ikke fører til drepte eller hardt skadde. Men hittil har det nesten virket som politikerne bare anser Nullvisjonen som relevant når det gjelder veitrafikk.

I en masteroppgave fra Siri Idland viser det seg at i perioden 2001 – 2012 var hele 44 % av de som druknet fra fritidsbåt beruset. Likevel argumenterer regjeringen for at promillegrensen på 0,8 skal vedvare.

Maktinnehaverne argumenterer mot en reduksjon av promillegrensa til sjøs med at det ikke er grunn til å tro at det er promillen under 0,8 som representerer en reell fare på sjøen. Videre argumenteres det med at politiet ikke har ressurser til et økt kontrollnivå av promille til sjøs.

23. juli i fjor meddelte næringsminister, Torbjørn Røe Isaksen, i Dagsnytt 18 at han var redd regjeringen skulle fjerne frihetsfølelsen ved å redusere promillegrensen til sjøs.

Et ikke-argument
- Man kan ikke ta hensyn til dagens ressurssituasjon eller frihetsfølelsen når man skal endre eller lage lover og regler, hvordan skulle da samfunnsutviklingen bli? Det som er viktig er at vi får et godt regelverk for å forhindre fatale båtulykker, mener generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

8 dødsulykker grunnet rus i 2019
9. januar offentliggjorde Sjøfartsdirektoratet hvor mange som omkom i fritidsbåtulykker i 2019. Totalt omkom 28 personer, hvorav det foreløpig er fastslått at 8 av de døde var ruspåvirket. 7 av de 8 var føreren av båten.  Pr. dags dato mangler status på åtte andre.

- Slike tall er trist lesing, og det er 8 dødsfall vi kunne vært foruten. Det er uforståelig at promillegrensen for fritidsbåtførere ikke senkes fra 0,8 til 0,2. Skal dødstallene ned, må også promillegrensen ned, sier Fjellvang Kristoffersen.

En kan utvilsomt fastslå at regjeringen med dagens politiske føringer undergraver Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i trafikken.