Skeptisk til forslag om økte fartsgrenser

26.02.19

Skeptisk til forslag om økte fartsgrenser

I april kommer Vegdirektoratets innspill til Samferdselsdepartementet om den høyeste tillatte fartsgrensen i landet skal justeres opp til 120 km/t. – Høyere fart betyr mindre sikkerhetsmargin, sier forsker Rune Elvik. 

Mens Transportøkonomisk institutt (TØI) tidligere har tatt til orde for lavere fartsgrenser for å nå Nullvisjonen, vurderer Samferdselsdepartementet å øke den øvre grensen til 120 kilometer i timen. Snart ligger innspillet fra Vegdirektoratet klart. 

– Vi ser for oss at arbeidet fra vår side ferdigstilles i april, sier Marius Slinde i Vegdirektoratet, som blant annet har belyst konsekvensene av en høyere fartsgrense på eksisterende og ny vei. 

I rapporten "Fartsgrensepolitikk" som TØI la fram i 2017, blir det slått fast at 20-38 menneskeliv kan spares ved å gå motsatt hold, altså ved å justere fartsgrensene ned. Forsker Rune Elvik står bak rapporten. Han ser likevel ikke med dramatikk på en eventuell grense på 120 kilometer her til lands. 

Les hele artikkelen i Motorføreren 1-2019.