Den norske delegasjonen til FNs trafikksikkerhetskonferanse 2020
Eskild Sæterlien Johansen, Marte Lillehagen Garnes, Per Morten Lund, Jacob Lindhave, Henrik Pettersen Sunde, Runar Karlsen, Knut Arild Hareide

19.02.20

TRAFIKKSKADER ER ET GLOBALT HELSEPROBLEM

Hvert år mister 1,35 millioner mennesker livet på veiene rundt om i verden og 50 millioner skades. På ministerkonferansen i Stockholm settes nye mål for trafikksikkerheten på verdensbasis.

I dag åpnet «3rd Global Ministerial Conference on Road Safety» i Stockholm, og som eneste representant for norske trafikksikkerhetsorganisasjoner er MA – Rusfri Trafikk og Ung i Trafikken invitert med i den offisielle norske delegasjonen, ledet av samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Vår kommunikasjonsrådgiver, Henrik Pettersen Sunde, representerte også Norge som delegat på konferansen «2nd world youth assembly for road safety» tirsdag. Her snakket han om hva Norge gjør for å forbedre trafikksituasjonen blant unge.

Den globale trafikksikkerhetskonferansen samler 1700 delegater fra rundt 140 land for å følge opp og sammenfatte trafikksikkerhetsarbeidet som gjøres i FN, WHO og medlemslandene. At så mange omkommer og blir hardt skadet i trafikken er uakseptabelt og ikke i tråd med FN’s bærekraftsmål. Formålet med konferansen er å skape en global oppslutning om en framtidsrettet deklarasjon med retningslinjer for det globale trafikksikkerhetsarbeidet fram til år 2030.

På verdensbasis kommer trafikkulykker på 8. plass som dødsårsak for personer uansett alder, mens for barn og unge 5 – 29 år ligger trafikkdøden på førsteplass. Dødsulykker og alvorlige trafikkskader får store ringvirkninger med ødelagte liv og kan kaste familier ut i fattigdom og nød.