Mange biler på veiene – heldigvis lave dødstall

Mange biler på veiene – heldigvis lave dødstall

Nyheter

Publisert: 29. september 2021

Forfatter: Av Silje Bjørnstad

Har du stått i kø i Gudbrandsdalen eller over Sognefjellet i sommer? Da har du vært i godt selskap. Ferietrafikken har nemlig vært formidabel på Sør- og Vestlandet.

I år som i fjor var det ventet at mange nordmenn i stor grad ville velge å feriere i eget land – og ja, det har vært mye trafikk på veiene.

– I feriemåneden juli opplevde nok mange å være en del av køen av biler som beveget seg oppover Gudbrandsdalen og over Sognefjellet. Tellepunkter i Gudbrandsdalen viser en trafikkvekst på fem prosent på Vingrom, og sju prosent i Lom sammenlignet med fjoråret, sier Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør i Statens vegvesen.

Det har også vært mye trafikk over Dombås denne sommeren, og trafikktall over Dovrefjell bekrefter en trafikkvekst på åtte prosent. Vestlandet var et populært reisemål både i år og i fjor. Ved Sørfjorden i Hardanger økte trafikken med seks prosent. Flere har også kjørt gjennom Romsdalen i juli, og området rundt turistvegen Geiranger-Trollstigen har hatt en vekst på to prosent. På Sørlandet økte trafikken i juli med mellom seks og ni prosent både på E18 og E39.

Lengre nord i landet har det derimot vært en trafikknedgang denne sommeren. Tall fra Statens vegvesen viser en trafikknedgang på 9 prosent på E10 i Svolvær, og tellepunkt på Senjahopen viser en nedgang på 20 prosent. Nordkapp, som hadde en nedgang på 35 prosent i fjor, opplevde en ytterligere nedgang på 13 prosent i sommer.

Nils Kårbø, Fungerende Divisjonsdirektør I Statens Vegvesen.

Positiv utvikling

Til tross for mye trafikk på flere norske strekninger, har de norske bilturistene oppført seg bra i trafikken, ifølge Steven Hasseldal, sjef i Utrykningspolitiet.

– Mitt inntrykk er at det har vært mye pen kjøring i sommer. Folk er stort sett flinke til å holde køen og fartsgrensen. Det har også vært mye trafikk, særlig i sør og på Vestlandet som nok har ført til mindre muligheter til å kjøre for fort. Vi har hatt samme innsatsen på veiene som
tidligere, så nedgangen i antall forenklede forelegg for fart og anmeldelser kan tyde på at det har vært en bedre etterlevelse i år enn i fjor, sier UP-sjefen.

Hasseldal forteller også at det har vært en nedgang i antallet forenklede forelegg for ulovlig mobilbruk: 807 forelegg ble gitt i perioden 1.juli-15.august 2021, mot 1327 i samme periode i fjor.

– Siden det er avdekket langt færre overtredelser av ulovlig mobiltelefonbruk, er det mulig at vi nå ser effekten av de strengere reaksjonene som ble innført fra nyttår, legger han til.

– Markant nedgang I tillegg viser tall fra Statens vegvesen at det aldri har vært færre drepte på norske veier ved utgangen av juli. Når det gjelder antall omkomne i trafikken er det hittil i år registrert 55 døde etter årets første åtte måneder, viser foreløpige tall fra Statens vegvesen.
I 2020 døde 64 i samme periode. Sommertrafikken i juni, juli og august krevde i alt 29 dødsofre i år. Dødstallene for sommertrafikken i fjor endte på 27. Til sammenligning døde i alt 50 mennesker på norske sommerveier i 2016.

Så langt i år er det fire personer som har mistet livet på MC. Det er 11 færre enn på samme tid i fjor, og tallene i år er historisk lave. Gjennomsnittet de siste fem årene er ti drepte på MC.

– Etter år med høye ulykkestall på MC, er det godt å se at vi i år opplever en markant nedgang. Men vi skal videre ned. I juli døde to av årets MC-ofre. Det er to for mange. Ambisjonen er at ingen mister livet i trafikken, sier Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør i Statens vegvesen.

Stadig flere elbiler

I løpet av sommeren 2020 ble det rapportert om rekordmange elbiler på veiene og landets hurtigladere fikk virkelig kjørt seg. Noen kunne fortelle om problemfri idyll, mens andre meldte om kø, kaos og ladere som ikke fungerte. I år forventet Norsk elbilforening nok en rekordsommer med elbilister på norgesferie. Medlemsorganisasjonen holder på å gjennomføre en undersøkelse i disse dager for å kartlegge hvordan elbilistene har opplevd bilferien.

– Totalt er det nå 400 000 elbiler i Norge, og dette merkes i fellesferien. I år har det igjen vært rekordmange som har brukt elbilen sin på ferie i Norge, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– Tilbakemeldinger vi har fått på telefon og epost fra medlemmene våre, er at mange har vært forberedt på ladekøer, så det største irritasjonsmomentet har vært hurtigladere som ikke virker og at det har tatt lang tid å komme gjennom på servicetelefon hos enkelte av hurtigladeoperatørene, forteller Bu.

Hvor mange som har opplevd ladekøer, og hvilke steder som har hatt mest kø, vil undersøkelsen etter hvert gi svar på, men ifølge generalsekretæren vet man at Otta, Lom og Dombås har vært utsatt på typiske utfartsdager.

– Men det er viktig å understreke at bildet ikke er entydig. I ulike grupper på Facebook har jeg sett mange elbilister som sier de ikke har stått i ladekø i det hele tatt, utdyper Bu.

Vanskelig med ladebetaling

En utfordring for mange elbilister er betalingsløsningen når de skal lade bilen – det er rett og slett for komplisert. Generalsekretæren i Elbilforeningen sier de lenge har ventet på at ladebransjen skal tilby mer brukervennlige betalingsløsninger, først og fremst kortbetaling.

– Det er få steder i samfunnet du er nødt til å registrere kundeforhold, laste ned apper og oppgi en god del personopplysninger for å få lov til å kjøpe en vare eller tjeneste, men sånn er det med hurtiglading, sier hun.

– Det trengs regler som pålegger ladeselskapene å tilby kortbetaling på hurtigladerne. Elbilister er glade for at vi tar kampen om kortbetaling. Det skaper stor frustrasjon at det er så mye enklere å betale for bensin enn det er for strøm, påpeker Christina Bu.

Generalsekretær Christina Bu, Norsk Elbilforening

CHRISTINA BU: Generalsekretæren i Norsk elbilforening sier de jobber for at det skal bli enklere å hurtiglade langs veien og at det trengs regler som pålegger ladeselskapene å tilby kortbetaling på hurtigladerne. FOTO: Norsk elbilforening

 

UP-SJEF STEVEN HASSELDAL kan fortelle om nedgang i antall forenklede forlegg for fart og anmeldelser i løpet av årets sommerferie sammenlignet med fjoråret. FOTO: UP

Up Sjef Steven Hasseldal

Sommertrafikken i juni, juli og august krevde i alt 29 dødsofre i år. Det er en betydelig nedgang fra dødssommeren 2016 hvor 50 mennesker mistet livet i sommertrafikken.

Nyheter