Nå kan Tolletaten få myndighet til rustesting

Nå kan Tolletaten få myndighet til rustesting

Nyheter

Publisert: 24. januar 2022

I dag er det kun politiet som har myndighet til å kontrollere bilister for ruspåvirket kjøring. Det kan det snart bli en slutt på.

I den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på veg (2018-2021), fikk Tolldirektoratet og Politidirektoratet i oppdrag å vurdere Tolletatens mulighet til å gjennomføre promilletesting ved utøvelse av tollkontroll. Dette har nå resultert i et lovforslag som skal ut på høring. Regjeringen vil også at tollerne skal kunne holde tilbake sjåfører som tester positivt, frem til politiet ankommer stedet.

– Vi er glade for at utkastet til lov nå foreligger, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen. Dette er noe vi har bedt om i flere år. Alkohol er enkeltfaktoren som øker risikoen for trafikkulykker mest. At tollerne kan bidra til å hindre dette, vil være et stort steg fremover.

I Sverige har Tollvesenet hatt denne muligheten siden 2008 og tall viser at de stopper rundt 300 førere i måneden. De aller fleste er påvirket av alkohol.

– Tallene fra Sverige viser at dette er et viktig tiltak for å kontrollere mulige promillekjørere på vei inn i Norge, og dermed øke trafikksikkerheten på norske veier. Vi skal gjøre vårt for at dette lovforslaget går igjennom, avslutter Kristoffersen.

 

I høringen skriver Samferdselsdepartementet: Ruspåvirket kjøring er fortsatt en av hovedutfordringene i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge – det er behov for nye tiltak som styrker kontrollvolumet.