Stadig flere abonnerer på bil eller leier bil fra naboen

Stadig flere abonnerer på bil eller leier bil fra naboen

Nyheter

Publisert: 03. august 2021

Forfatter: Silje Bjørnstad

Er du en av dem som ønsker tilgang på bil uten å måtte eie den selv? I dag finnes det flere alternativer å velge mellom.

Tjenester som bildeling, leasing, bilabonnement og leiebil blir stadig vanligere å tilby i Norge. Bilene kommer i ulike størrelser, prisklasser og med ulike typer drivstoff. Felles for de fleste av disse tilbudene, er at de i første rekke retter seg mot deg som trenger bil av og til, men ikke alltid.

Flere deler samme bil

Å dele bil blir stadig mer populært, og det finnes mange ulike konsepter på markedet. Bildeling er en ordning der individer eier, disponerer eller
drifter biler i fellesskap. På den måten slipper føreren ansvaret som følger med når man eier sin egen bil. I tillegg kan bildeling bidra til færre biler på veiene, kutt i utslipp av klimagasser fra unødvendig kjøring samt redusere på miljøkostnaden til produksjonen av bilen som deles på flere. De som er med i en slik ordning, betaler ofte en fast, årlig kontingent pluss en variabel sum for den tiden man disponerer bil, antall kjørte kilometer og drivstoff-forbruk.

Passer for byfolk

En av aktørene som tilbyr bildelingstjenester er “Bilkollektivet” – Norges største bilpool med stasjonsbasert bildeling. Haakon Hals, markedssjef i Bilkollektivet, kan fortelle at de tilbyr medlemskap tilpasset tre hovedgrupper: privatpersoner, studenter og bedrifter.
– Den største målgruppen er private, urbane mennesker, som ønsker en livsstil der de ikke behøver å eie egen bil, men kun bruke bil når de trenger det, utdyper markedssjefen.
– Aldersspennet er relativt stort, men felles for mange er at de liker friheten av å slippe å eie og vedlikeholde en bil, med alle de økonomiske og praktiske aspektene det fører med seg, legger han til.
Bilene i Bilkollektivet kan leies ved hjelp av en app, og som bruker betaler man en medlemsandel og en månedlig medlemskontingent. Bilen du booker låses opp direkte fra appen, og kan hentes og leveres døgnet rundt. Drivstoff eller lading, forsikring og bompenger er inkludert i prisen, mens man betaler for tiden man reserverer og antall km man kjører.
Ifølge Haakon Hals er Bilkollektivet for mange et praktisk, økonomisk og miljø vennlig alternativ til privatbil, men han påpeker at det kreves litt mer planlegging enn å eie egen bil. Hals mener Bilkollektivet er mest relevant for storbyer og områder rundt byer der man ikke nødvendigvis er avhengig av bil i hverdagen.
– I andre områder, med mye eneboliger, der folk flest har egen parkering, og gjerne både en og to biler, med større avstander, og dårligere kollektivdekning, blir bildeling fort mindre relevant. I slike områder vil det ikke nødvendigvis være økonomisk bærekraftig eller praktisk å organisere stasjonsbasert bildeling, men heller benytte modeller som privat utleie, eksempelvis Nabobil, forklarer Bilkollektivets markedssjef.

Bildeling

Gunnar Birkenfeldt (t.v.) er ansvarlig for salg, markedsføring og konsepter i Imove. Her sammen med Imove-kollega Hans Kristian Aas.

Lån naboens bil

Nabobil er en plattform som kobler privatpersoner som trenger en bil med andre privatpersoner som leier ut en bil. Her kan du rett og slett låne “bilen til naboen”. Du søker etter en bil i nærheten av deg som passer dine behov, enten det er i jobbsammenheng, tur til handlesenteret, helgetur eller ferie. Det te kan gi gunstige leiepriser for deg som ønsker å leie bil samtidig som bileieren kan tjene noen kroner på utleie. Nabobil er tilgjengelig over hele landet.

Tilbyr abonnement på elbil

Bilabonnement er et annet alternativ for deg som ønsker å disponere bil uten å eie selv. I motsetning til bildeling har du full tilgang på bilen som din egen. Som kunde betaler du en fast månedspris og det kreves heller ingen innskudd. Forsikring og service er inkludert, mens det du må betale i tillegg til månedsprisen er bompenger, parkering og drivstoff.

Imove er et av selskapene som tilbyr bilabonnement, og de har spesialisert seg på elbilabonnement for privatpersoner. Tjenesten ble først lansert i Bergen høsten 2018, men det tok ikke lang tid før Imove rullet ut til flere av storbyene i Norge. Ifølge Gunnar Birkenfeldt, co-founder i Imove, har de nå over 1000 abonnementsbiler tilgjengelige. Han forteller at selskapets ambisjon er å tilby en ny, enklere og mer bærekraftig måte å holde bil på.

– Et bilabonnement gir samme økonomiske forutsigbarhet som leasing, men med frihet til å bytte bil, eller avslutte abonnementet når som helst. I prisen inngår alt fra forsikring og hjemlevering til reparasjoner og dekkskift, forklarer han.
Birkenfeldt sier at et bilabonnement hos Imove i stor grad er et livsstilsvalg, og han mener bilbransjen nå gjennomgår en totalstrukturell endring, der kunder tilbys problemfri tilgang til bil uten noen forpliktelser.
– Det er beundringsverdig at trendene vi spådde i 2018 nå realiserer seg i bransjen. Adopsjonen av mer miljøvennlige biler, nye distribusjonsmodeller, delingsøkonomi og teknologiutvikling er blant trendene som påvirker bil- og transportbransjen.
Andre selskaper som tilbyr bilabonnement i skrivende stund er eksempelvis Kinto, Fleks, SHFT, Sparebank 1, Hertz og Volvo.

Bildeling

Hva med leasing?

Når det gjelder privatleasing av bil så har dette alternativet flere forpliktelser sammenlignet med bildelingstjenester og bilabonnement. Her er det ofte snakk om langvarig leieforhold, gjerne 2-5 år. En av de største fordelene med å lease bil, er at utgiftene er svært forutsigbare og at det er leasingselskapet som tar risikoen forbundet med verditapet på bilen. Når du leaser en bil betaler du ofte en startleie og et etableringsgebyr, i tillegg til en fast månedsleie. Mange leasingavtaler er inkludert årsavgift og service, men du må selv tegne forsikring og betale for drivstoff. Husk at du har full vedlikeholdsplikt på en leaset bil. Du må sørge for at servicer blir fulgt, dekkene blir byttet og eventuelle skader blir reparert. I enkelte tilfeller kan det å levere tilbake en leasingbil gi overraskende ekstrautgifter, men tar du godt vare på bilen og ikke har unormal høy slitasje, samt holder deg under avtalt kjørelengde per år, så skal du ha god kontroll. Vit også at dersom du ønsker å avslutte leasingkontrakten før leieperioden er over, kan dette bli dyrt. Les alltid nøye igjennom leasingkontrakten og vilkår.