Aldri før har flere blitt stanset for ruskjøring

Aldri før har flere blitt stanset for ruskjøring

Pressemeldinger

Publisert: 11. januar 2023

Ferske tall fra UP (Utrykningspolitiet) viser at 11 651 bilførere blåste til rødt i 2022 – det tilsvarer 32 rusanmeldte førere hver eneste dag og er flere enn noen gang tidligere.

Øst, Sør-Øst og Oslo er de politidistriktene som registrerte flest anmeldelser i 2022. De totale tallene er en økning på 20 prosent fra året før, da 9706 personer ble anmeldt.

MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet av rus i trafikken, er svært bekymret for utviklingen.

– At tallene er historisk høye, er både urovekkende og skuffende. Samtidig vet vi at det kjøres rundt 200 000 km bare i alkoholrus hver dag, så det reelle tallet er nok enda høyere, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Se fullstendig oversikt over alle distriktene nederst i saken.

Økning i «dagen derpå»-promille

Organisasjonen har gjentatte ganger minnet om at ruskjøringstallene fra UP ikke viser hele bildet. Denne gangen er det likevel grunn til å tro at de økte tallene på anmeldte faktisk betyr flere ruskjørere.

– Ruskjøringstallene sier i utgangspunktet bare noe om hvor mange som blir tatt og ikke hvor mange som faktisk fyllekjører. I fjor ble det imidlertid gjennomført en KUPP-undersøkelse (kjøring uten promillepåvirkning) av Utrykningspolitiet som viser at mengden ruskjørere har steget. Det gir selvfølgelig stor grunn til bekymring. Spesielt når vi har tallene på omkomne i bakhodet, fortsetter Kristoffersen.

Undersøkelsen det henvises til viste blant annet en kraftig økning i «dagen derpå»-promille.

Et skremmende år

2022 ble et skremmende år for trafikksikkerheten. Utrykningspolitiet rapporterte jevnlig om høye ruskjøringstall, og allerede i august hadde flere mistet livet i trafikken enn hele 2021 til sammen. Det totale tallet på omkomne endte på 118.

– Vi vet fra tidligere år at rundt én av fire dødsulykker i trafikken skyldes rus. Det blir derfor interessant å se om de høye dødstallene i fjor henger sammen med ruskjøringstallene. Det får vi svaret på når ulykkesanalyserapporten kommer senere i år, fortsetter Kristoffersen.

Gjorde egen undersøkelse

I desember tilbød organisasjonen frivillig «dagen-derpå» promilletesting til julebordsgjester på flere hoteller. Et av stedene ga måleren utslag over lovens grense på 15 stykker, før de skulle reise hjem.

– I dette tilfellet var det i utgangspunktet lovlydige personer som ikke visste at de hadde promille. Det er et problem i seg selv og viser at mange ikke tar innover seg faren de kan utsette andre for. Kjøring med promille er like risikofylt enten man vet om det eller ei, og det er alltid utilgivelig. Inntil vi får bukt med all ruspåvirket kjøring, vil vi ikke nå Nullvisjonen, avslutter Kristoffersen.

Tips fra publikum utgjør normalt halvparten av de som politiet tar. Generalsekretæren er tydelig på at alle som ser mistenkelig kjøring må melde fra.

– Det er ingen som straffer deg for å ringe en gang for mye.

Ring 112 når du vil tipse om en som tenker å kjøre i fylla eller hvis du observerer mistenkelig kjøreatferd. For mer informasjon og fakta om rus i trafikken, les her.

Distrikt Antall rusanmeldelser
Oslo politidistrikt 1449
Innlandet politidistrikt 1008
Sør-Øst politidistrikt 1803
Agder politidistrikt 656
Sør-Vest politidistrikt 1108
Vest politidistrikt 914
Møre og Romsdal politidistrikt 542
Trøndelag politidistrikt 945
Nordland politidistrikt 554
Øst politidistrikt 1984
Troms politidistrikt 424
Finnmark politidistrikt 249
Sysselmesteren på Svalbard 8
Ukjent/annet 7

Kilde: UP