Bilbelte bilde

 

4 av 10 av drepte i bilulykker brukte ikke bilbelte

Hvis alle brukte bilbelte i trafikken ville trolig 30-40 færre bli drept i trafikken hvert år. Bilbelte er det enkleste og mest effektive vi har for å redusere tallet på drepte og hardt skadde i trafikken. Uten bilbelte har du ingenting som fanger deg opp og holder deg på plass i bilstolen hvis du havner i en trafikkulykke.

Pass på at bilbeltet sitter tett inntil kroppen, og at hoftedelen av beltet ligger over hoftene og at skulderdelen ikke ligger for langt ut mot skulder/arm. Ikke bruk bilbelte over tykke boblejakker eller lignende, ta de heller av. Bilbeltebruken i Norge er jevnt over god, men ikke god nok. Bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 % for fører og forsetepassasjerer. Nesten 60 % av de som ikke bruker bilbelte i en dødsulykke var i tillegg ruset, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

Bruk bilbelte - alltid, både i bil og i buss!

Antall drepte 1946 2019

Historikk
Setebelter ble tidlig innført i passasjerfly etter mønster fra militære fly. Bilbelter ble forsøkt innført i USA allerede i 1930-årene, men først i slutten av 1950-årene ble det standardutstyr. Ford var den første fabrikken som hadde bilbelter som standardutstyr i USA (1957). Den svenske bilfabrikken SAAB innførte 2-punkts setebelte (hoftebelte) som standardutstyr allerede i 1952. Volvo var i 1959 den første i Europa som leverte det langt sikrere 3-punkts bilbelte som standardutstyr.

Fra 1. januar 1971 ble det krav om at alle nyregistrerte biler i Norge skulle være utstyrt med bilbelter i forsetene. Fra 1975 ble det påbudt å bruke for fører og forsetepassasjer i alle biler under 3,5 t der bilbelter var montert. Først fra 1979 kunne du få gebyr om du ikke brukte bilbelte. Krav om bruk av bilbelte er et at de viktigste trafikksikkerhetstiltakene vi har sammen med mer kollisjonssikre biler. Antallet drepte i trafikken gikk betydelig ned fra kravet om bruk av bilbelte i 1975 til innføring av gebyr fra 1979.

Fra 1984 ble det påbudt at alle nyregistrerte personbiler også skal ha bilbelter i baksetet, og fra 1985 er det bruksplikt. Sikring av barn i bil ble påbudt fra 1. jan. 1989.


Sist oppdatert: januar 2020