Politiets måleinstrumenter for narkotika og medikamenter

Politiets måleinstrumenter for narkotika og medikamenter

Publisert: 13. april 2021

Utrykningspolitiet tok i 2015 i bruk et nytt analyseinstrument, Dräger DrugTest 5000. Politiet har nå rullet ut flere hundre spyttestere fra Securetec for å ta flere som kjører i ruspåvirket tilstand.

Politiets nye spyttestere

Politiet har nå rullet ut flere hundre spyttestere fra Securetec  for å ta flere som kjører i ruspåvirket tilstand. Spyttesterne kan brukes på alle som stanses i kontroll. En spyttest kan brukes på lik linje med et alkometer.

De nye spyttesterne skal være et hjelpemiddel for å avdekke ruspåvirket kjøring etter bruk av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol. Det er et instrument for analyse/avlesing med tilhørende testsett, altså en spyttester. Den nye testeren er enkel og praktisk i bruk. Den er robust og solid og hygienemessig trygg å bruke. Spyttoppsamler må også kunne fungere i lavere temperaturer og det skal ikke ta mer enn 10 minutter å analysere resultatet.

Spyttesteren skal kunne detektere og vise avlesningsresultat for flere stofftyper/-grupper, men minimum:
Opiater, kokain, amfetamin/metamfetamin, THC (virkestoffet i Cannabis) og benzodiazepiner.

Hvis politiet får grunn til å mistenke påvirkning av andre rusmidler enn alkohol, kan vedkommende fremstilles for tegn og symptomer test og for blodprøve. Politiet har statistikk over hvor mange som anmeldes for ruspåvirket kjøring, men ikke hvor mange av dem som i forkant ble kontrollert med alkometer eller spyttester da dette er noe som kan kreves avlagt av enhver som kjører bil, opplyser Utrykningspolitiet.

 

Dräger DrugTest 5000

De første spyttesterene som UP tok i bruk var Dräger DrugTest 5000. Fortsatt har UP noen av disse igjen. Men i hovedsak er det nå Securitec sine spyttestere som brukes.

I tillegg til feilkilder som finnes ved å måle i spytt, er det noen blodprøver som også vil bli negative på grunn av medgått tid mellom spyttprøve og bevisopptak. Slik det også er med alkohol, hvor alkohol forbrennes fra alkometerprøve og til bevisopptak. FHI sier det neppe kan forventes betydelige teknologiske forbedringer som gir riktigere analyseresultat i fremtiden, og konkluderer med at DrugTest 5000 totalt sett er et relativt godt analyseinstrument.

Folkehelseinstituttet (FHI) har evaluert kvaliteten av analyseinstrumentet, og den viser at instrumentet gir korrekt positivt resultat på tilstedeværelse av rusmidler i 68-95 % av prøvene for de ulike stoffgruppene.

Politiet bruker instrumentet til analyse av seks ulike stoffgrupper; Cannabis, Amfetamin, Metamfetamin, Kokain, Opiater og Benzodiazepiner.