Skiltskannere – luker ut trafikkfarlige kjøretøy på sekundet

Skiltskannere – luker ut trafikkfarlige kjøretøy på sekundet

Nyheter

Publisert: 18. mai 2021

Forfatter: Silje Bjørnstad

Takket være 75 spesialkameraer som er koplet direkte opp mot kjøretøyregisteret, kan Statens Vegvesen kontrollere bilen din i løpet av et øyeblikk. Selv merker du ingenting.

Skiltskannere gjør det mulig å kontrollere biler i løpet av et mikrosekund. Resultatet er at jobben for kontrollørene blir enklere, og at flere biler kan kontrolleres med mindre ressurser. Med mer effektive kontrollmetoder kan Statens vegvesen avsløre et større antall bilister som kjører ulovlig i trafikken.

Sjekker bilen umiddelbart

I 2008 ble såkalt ANPR-teknologi testet ut for første gang i Norge, og siden da har systemet blitt kontinuerlig utviklet. ANPR står for Automatic Number Plate Recognition, og brukes i såkalte skiltskannere for å kontrollere biler ute på veiene.

I dag har Statens vegvesen 25 fastmonterte skiltskannere på strekninger  med stor trafikk og rundt 50 mobile skannere som kan settes opp hvor som helst langs vegen.

– Kameraet er koblet opp mot vårt kjøretøyregister. Når det skanner et skilt på en passerende bil, vil skiltet lyse rødt på panelet til kontrollørene dersom det er en begjæring av noe slag knyttet til kjøretøyet, forklarer Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør og leder for Utekontroll i Statens vegvesen.

 

EU-kontroll

Meldt stjålet eller ukontrollert

– Det skjer for eksempel dersom bilen er meldt stjålet, ikke har vært på EU- kontroll innen fristen, mangler forsikring eller har en mangellapp som ikke er fulgt opp. De bileierne og førerne som ikke følger opp dette, er de som blir vinket inn til kontroll. I mange tilfeller vil disse bilene bli avskiltet på stedet, utdyper han.

Når du kjører bil kan du bli kontrollert av Statens vegvesen som benytter et kamerasystem for gjenkjenning av bilskilt.

Bakgrunnen for skiltskanner-metoden er først og fremst Nullvisjonen: ingen skal bli drept eller hardt skadd på norske veier. Ifølge Wigdel vil skiltskannere også gjøre det enklere for Statens vegvesen å følge opp at bileiere tar det ansvaret det innebærer å eie en bil.

Bakgrunnen for skiltskanner-metoden er først og fremst Nullvisjonen: ingen skal bli drept eller hardt skadd på norske veier.

Ifølge Wigdel vil skiltskannere også gjøre det enklere for Statens vegvesen å følge opp at bileiere tar det ansvaret det innebærer å eie en bil.

Supplerende verktøy

– Disse gjør at vi lettere får luket ut bilene som kan utgjøre en fare for trafikksikkerheten. Vi har verken tid eller ressurser til å gjennomføre teknisk kontroll av alle biler langs vegen. Det er heller ikke noe vi ønsker. Bileier og fører har selv et ansvar for å påse at bilen de kjører er i god stand, sier avdelingsdirektøren i Statens vegvesen.

Samtidig påpeker han at skiltskannere er et supplerende verktøy til kontrollvirksomheten.

– Det er effektivt for oss, og besparende for alle de som følger regelverket, men det fører ikke til at vi slutter helt å ta stikkprøver eller dropper å vinke inn biler med åpenbare feil som for eksempel feil på lys, sier Wigdel.

– Målet vårt er å luke ut flest mulig av de bilene som ikke bør være på veien. De som har alt i orden skal i hovedsak få passere. Det er ingen tvil om at ANPR har gjort oss mer treffsikre i så måte. Vi bruker denne teknologien både når vi kontrollerer lette og tunge kjøretøy, avslutter han.