amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
Promillefri-bilferie-a912029a-2905-4cbd-9b85-640624d9b1b0-main image
Trafikken er rusfri sone uansett hvor du er, det være seg på en norsk landevei
eller motorvei på Kontinentet(Illustrasjonsbilde, MA - rusfri trafikk og livsstil.)


Visste du at promillegrensen i Tsjekkia er 0,0? Det samme gjelder Slovakia, Romania og Ungarn. I de europeiske landene ligger for øvrig promillegrensen i noen land på 0,2 som i Norge, mens de fleste ligger på 0,5. Men uansett hva promillegrensen er, hører aldri alkohol og bilkjøring sammen, påpeker MA – rusfri trafikk og livsstil.

- Selv om promillegrensene varierer må man ha nulltoleranse for å kjøre etter å ha drukket. Alkohol og bilkjøring hører ikke sammen. Dette gjelder enten du er hjemme, har tatt langtur med bilen eller leier bil eller scooter der du ferierer, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA.

Trafikkfare

Allerede fra en promille på nivå med den norske grensen begynner trafikkfaren å øke kraftig. Derfor er det ingen grunn til å legge om holdningene til å ha trafikken som rusfri sone. Det finnes ingen unnskyldning i at man er langt hjemmefra og skal ha det hyggelig.

- Du må ikke tro at det tas noe lettere på promillekjøring, kontroll og straff i andre land. Og det er viktig å huske på at du kan ha en farlig alkoholpromille i blodet ”dagen derpå”, sier Kristoffersen.


Ukjent

Når du er på bilferie er det mye som er nytt og spennende. I trafikken kan det kanskje bli i overkant spennende på ukjente steder: Du skal finne frem på nye veier, og trafikkulturen og kjøremønstrene er ofte forskjellige fra hva de er hjemme. Det kan gå litt fortere og annerledes for seg enn du er vant til fra Norge.

- Derfor behøver du all din oppmerksomhet på kjøringen. Det gjelder ikke bare i forhold til alkohol eller bruk av andre rusmidler eller medikamenter, men også bruk av for eksempel mobiltelefon og annen elektronikk. Ellers er det viktig å sette seg inn i reglene der du er, enten det gjelder fartsgrensen, vikeplikt i rundkjøringer eller andre spesielle forhold, råder Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

 

Kontakt:
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA, tlf 92 64 38 04.