Dobling i andel blodprøver der det påvises kokain

Dobling i andel blodprøver der det påvises kokain

Pressemeldinger

Publisert: 06. juni 2023

I en fersk rapport fra Oslo Universitetssykehus kommer det frem at andelen årlige trafikksaker hvor kokain ble påvist i blodprøver fra ruspåvirkede bilførere har doblet seg fra 2021. En økende trend kan også ses i de fleste andre rusmidler.

Kokain ble i 2022 påvist i 681 (8%) av blodprøvene fra førere mistenkt for ruspåvirket kjøring. For prøvene som ga utslag på både kokain og omdannelsesproduktet benzoylecgonin, viser statistikken 1413 (16%) tilfeller. MA – Rusfri Trafikk, organisasjonen som arbeider for at ingen skal dø som følge av ruskjøring, mener tallene er skremmende.

– Kokain er et sentralstimulerende stoff som gir kraftig og hurtig rus. Ved inntak av dette kan man få høyere tilbøyelighet til å ta risiko og sjanser. Det er spesielt farlig i trafikken, sier generalsekretær, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

De siste ti årene har forekomsten av kokain blant bilførere vært i stadig vekst. I 2013 ble kokain kun påvist i et fåtall av norske politidistrikt. Siden 2018 har andelen ligget jevnt på 4% før den i fjor økte til 8%. Nå påvises stoffet i samtlige distrikt.

– Årsaken til at tallene har økt kan bety at flere kjører mens de er påvirket av kokain. Det bekymrer oss selvfølgelig. Samtidig vet vi at politiet i økende grad har tatt i bruk Wipealyser spyttest under kontroll. Denne testen indikerer bruk av andre stoffer enn alkohol og kan være en forklaring på økt antall blodprøver til analyse, sier Kristoffersen.

Økt kokainbruk i befolkningen

Tallene fra universitetssykehuset kommer samtidig som samfunnsdebatten den siste tiden har handlet om økt kokainbruk blant nordmenn generelt. Kristoffersen ønsker ikke å trekke paralleller til den øvrige bruken i samfunnet, men sier det kan tyde på en uheldig utvikling.

– Det er oppsiktsvekkende at økningen på dette rusmiddelet er såpass kraftig. Ifølge Kripos’ beslagsstatistikk ble det i 2022 beslaglagt 117 kg kokain. I 2023 er dette tallet mangedoblet. Det er også påfallende at disse tallene kommer nærmest samtidig som debatten har gått om økt bruk i befolkningen.

Øvrige rusmidler

I 2022 ble det foretatt rusmiddelanalyser av 10 255 saker der bilføreren var mistenkt for ruspåvirket kjøring. Dette er en økning på 14% fra 2021 og det høyeste årlige antall analyser noensinne. I den totale statistikken er det fortsatt alkohol som hyppigst forekommer i blodprøver fra mistenkte påvirkede bilførere. Deretter kommer THC (virkestoffet i cannabis) og amfetaminer med henholdsvis 42% og 32% av blodprøvene der det ble utført utvidet analyse av andre rusmidler enn alkohol.

– Det er ingen tvil om at det er svært mange bilførere på norske veier hver dag som utgjør en fare for omgivelsene. Derfor ber vi alle om å ha lav terskel for å melde ifra der de ser mistenkelig kjøring. Det kan redde liv, avslutter Kristoffersen.

Hele undersøkelsen kan leses her.

En tidligere undersøkelse peker på at førere som har vært involvert i trafikkulykker og testet positivt for THC, ofte har høy frekvens av andre stoffer i blodet. Disse utgjør en stor trafikkfare.