Nå straffes dette likt som promillekjøring

Nå straffes dette likt som promillekjøring

Pressemeldinger

Publisert: 03. mars 2022

Forfatter: Nils Erik Gyland

Fra 1. mars ble det vedtatt en fast grense for hvor mye amfetamin man kan ha i blodet når man kjører bil.

Det nye reglementet skjer på grunn av en endring i «forskrift om faste grenser for påvirkning av andre berusende eller bedøvende middel enn alkohol m.m». Hovedendringen i forskriften er innføring av grenser for amfetamin/metamfetamin, tilsvarende 0,5 og 1,2 promille.

MA – Rusfri Trafikk er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon som arbeider for rusfri trafikk og trafikksikkerhet. Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen er glad for endringen, men mener man også bør se på videre utredning av lovverket. Per dags dato er det, for noen rusmidler, ikke fastsatt straffeutmålingsgrense som tilsvarer 0,5 og 1,2 i promille. Årsaken er dårlig dokumentert sammenheng mellom stoffkonsentrasjon i blodet og ulykkesrisiko.

– Vi er veldig glade for at Samferdselsdepartementet tar ruspåvirket kjøring på alvor og setter klare grenser for amfetamin. Daglig kjøres det rundt 140 000 turer av ruspåvirkede førere i Norge, så dette er et viktig steg i riktig retning. Likevel ønsker vi at man også skal se på lignende grenser for andre rusmidler, slik som for eksempel kokain og MDMA. Mer forskning på området er viktig for å forstå sammenhengen mellom rusmidler og trafikkulykker. På den måten kan vi komme nærmere visjonen om null drepte i trafikken, sier hun.

Høy risiko

En referansegruppe ved Oslo Universitetssykehus har utarbeidet revideringen av forskriften, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Kristoffersen er tydelig på nødvendigheten av arbeidet, for å skape tryggere veier for alle.

– Virkningene av amfetaminrus er godt dokumentert, og dette lovverket gjør det lettere for politiet å fjerne farlige trafikanter fra veiene. Høye doser av stoffet kan gi økt selvfølelse, man blir ukritisk og impulskontrollen svekkes. Risikoen for alvorlig trafikkulykke er dermed stor, og forskere sidestiller det med alkoholpromille mellom 0,8 og 1,2, avslutter hun.

Ifølge en rapport fra Oslo Universitetssykehus kommer det frem at Oslo er en av byene med mest amfetaminbruk i Europa. Dette er basert på analyser fra kloakkvannet. Samtidig er stoffet svært avhengighetsskapende og behovet for nye doser kan vare over lang tid.

– Bare i 2020 ble det registrert over 10 000 anmeldelser for ruspåvirket kjøring, og mange av disse er påvirket av andre rusmidler enn alkohol. Særlig vet vi at mange blir tatt for kjøring i amfetaminrus. Fra og med 1. mars innfører vi derfor straffeutmålingsgrenser for amfetaminer tilsvarende 0,5 og 1,2 promille. Kjøring i amfetaminrus vil da ha samme straffeutmåling som kjøring i alkoholrus, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Forskriften trådde i kraft 1. mars 2022 og gjelder overtredelser begått fra denne dato. Bestemmelsen i det generelle lovverket gjelder imidlertid ikke hvor overskridelsen skyldes legemiddel inntatt i henhold til gjeldende forskrivning fra lege eller tannlege.