Ny tjeneste gjør det lettere å følge med på stengte fjelloverganger

Ny tjeneste gjør det lettere å følge med på stengte fjelloverganger

Pressemeldinger

Publisert: 21. februar 2022

Statens vegvesen lanserer trafikkvarsel på SMS. Dette markerer overgangen fra manuell til helautomatisk varsling.

Før jul lanserte Statens vegvesen temasiden «fjelloverganger» på sine hjemmesider. Der kan du finne ut om ulike fjelloverganger er åpne, lese trafikkmeldinger og sjekke værforholdene fra direktesendt kamera. Nå kommer en oppdatering i form av SMS-varsling.

Du kan få informasjon om kolonnekjøring, stengte veier og hvor lenge dette er forventet å vare, via SMS.

– Statens vegvesen er til for trafikantene! Vi er opptatt av å levere gode og raske løsninger som trafikantene selv har meldt inn at det er behov for. Tydelig og mer tilgjengelig oversikt over fjelloverganger og værutsatte veier for å få mer forutsigbar fremkommelighet på veien er et slikt behov, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

For å få tilgang til tjenesten registrerer du ditt eget telefonnummer. Deretter får du tilgang til en meny med alle strekningene som tilbys. På denne siden kan du klikke deg inn på 37 ulike overganger og abonnere på varsler som passer best for deg. Dette gjøres på Statens vegvesen sine nettsider.

Statens vegvesen vil i løpet av vinteren utvikle tjenesten ytterligere. De skal hente strekninger fra det nye kartlaget «Værutsatt vei» fra Nasjonal vegdatabank og legge til broer og andre værutsatte strekninger. Det er også aktuelt med varsling for andre veistrekninger som kan bli uventet stengt på grunn av hendelser i trafikken, eksempelvis tunneler.

Det jobbes også med en løsning for visning av trafikkmeldinger for profesjonelle brukere.

SMS-en du mottar vil inneholde

  • Vegnummer, vegnavn/fjellovergang navn.
  • Innhold i vegmeldingen og hva det meldes om.
  • Hvor lenge situasjonen det meldes om er forventet å vare.
  • Lenke til den aktuelle fjellovergangen sin side.