Det er ikke fritt frem for fyllekjøreren

Det er ikke fritt frem for fyllekjøreren

Pressemeldinger

Publisert: 19. april 2021

En av MA – Rusfri Trafikk sine kjernesaker, alkolåsprogram for promilledømte, har den siste tiden vært gjenstand for ulike ytringer i media hvor mange har vært kritisk.

La meg være krystallklar: Nei, selvfølgelig skal det ikke være fritt fram for fyllekjørere. Kjører du ruset skal du ta din straff – betale boten og sone en eventuell fengselsdom – og du skal ikke få beholde et ordinært førerkort.

I en ideell verden hadde fasiten også vært at når politiet fratok promillekjøreren førerkortet, kjørte vedkommende aldri mer i fylla. Men slik er det ikke.

 

Illustrasjon av ulykke

 

Realiteten er dessverre dyster. I slutten av juni i fjor offentliggjorde Oslo universitetssykehus en temaanalyse av rusrelaterte dødsulykker i trafikken.

Kjører du ruset skal du ta din straff – betale boten og sone en eventuell fengselsdom – og du skal ikke få beholde et ordinært førerkort.

Analysen viser tydelig at de som kjører ruspåvirket, ofte har et rusproblem. Hele 4 av 5 ruspåvirkede førere involvert i dødsulykker er tidligere domfelte, halvparten av dem for ruskjøring, og gjennomsnittspromillen er skyhøy.

Alkohol er det hyppigst påviste rusmidlet i de alvorlige ulykkene, og halvparten av de som UP anmelder for ruspåvirket kjøring, kjører uten førerkort.

Derfor må det etableres tiltak som sikrer at anmeldte fyllekjørere ikke får mulighet til å kjøre bil i påvirket tilstand.

Bilde som illustrerer bruk en alkolås.

Et viktig tiltak vil derfor være alkolås og alkolåsprogram. Noe som den omtalte temaanalysen også støtter. I korthet innebærer alkolåsprogrammet at alle som blir dømt for promillekjøring, og som vurderes som egnet av lege, får muligheten til å velge å installere en alkolås som et alternativ til å miste førerkortet. Du blir pålagt å montere en godkjent alkolås i ditt eget kjøretøy, og forplikter deg naturligvis til ikke å bruke andre kjøretøy enn det som har installert alkolås.

Promillekjøreren må selv sørge for å få installert alkolåsen i det kjøretøyet som skal brukes i tapstiden, og betale kostnadene for dette. Promillekjøreren vil få utstedt et eget førerkort med kode for alkolås, som etter seks måneder fornyes ved dokumentasjon av nødvendige legeundersøkelser og godkjente servicer av alkolåsen.

Sverige, som har hatt ordningen siden 2003, har gjort dybdeundersøkelser blant brukerne, og rapporterte resultater er gode. Flertallet reduserte sitt alkoholforbruk vesentlig eller sluttet helt å drikke, samtidig som de kunne beholde jobb, opprettholde et normalt familieliv og unngå sosial isolasjon.

Ordningen vil altså bety at antallet farlige bilførere reduseres. God rehabilitering for den som har brutt loven er også viktig. Med alkolås og jevnlig oppfølging i et alkolåsprogram for den promilledømte, sikrer vi disse faktorene.