108 omkom i trafikken 2018

02.01.19

108 omkom i trafikken 2018

Foreløpige tall viser at 108 personer ble drept i trafikken i 2018. Dette er to personer flere enn fjoråret, da 106 personer omkom i trafikken. Dette er de laveste tallene på over 70 år. Likevel er det fortsatt altfor mange. 

– Dette er det fjerde året på rad at Norge er best på trafikksikkerhet i verden, men fortsatt er det hundrevis av mennesker som blir drept og hardt skadd i trafikken hvert eneste år. Skal vi redusere antallet ytterligere må arbeidet for økt trafikksikkerhet fortsette med uforminsket styrke, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Politiets kontroller avdekker like mange ruskjørere nå som tidligere. Antallet dødsulykker hvor rus antas å ha hatt en medvirkende årsak holder seg noenlunde stabilt på rund 20 prosent.

– Vi tror dessverre at antallet ulykker som skyldes rus er ennå høyere på grunn av manglende rustesting. Alle må vi ta et ansvar og kjøre rusfritt, oppfordrer Kristoffersen.

Skal vi nå nullvisjonen må vi alle som trafikanter bidra ved å holde fartsgrensene, kjøre etter forholdene, bruke bilbelte og kjøre rusfritt.

– Ser du noen som tar dumme valg bak rattet, så meld i fra til politiet. De er til stor fare for seg selv og andre, sier generalsekretæren.

MA – Rusfri Trafikk skal fortsette å jobbe for nullvisjonen og en rusfri trafikk også i årene som kommer.