110 døde i trafikken i 2019

01.01.20

110 døde i trafikken i 2019

Foreløpige tall viser at to flere enn året før mistet livet på norske veier. 

Lenge så det ut til at det for første gang kunne bli færre enn 100 trafikkdrepte i 2019, men desember ble dessverre en tragisk måned med hele 14 omkomne.

Lyspunktet er at for første gang var det ingen barn under 16 år som ble drept. Statens vegvesen sier i en pressemelding at nordmenn generelt er flinke til å sikre sine barn i bilen. Til sammenligning omkom 101 barn i trafikkulykker i 1970.

Men om vi er flinke til å sikre barna våre, er vi ikke like flinke til å sikre oss selv. Over en tredjedel av de som omkommer i bil har ikke brukt bilbelte. Mange av disse hadde overlevd dersom beltet hadde vært på.

Menn over 45 år som kjører for fort og dør i møte- og utforkjøringsulykker utgjør fremdeles over halvparten av dødsfallene.

Oversikten over antall dødsulykker der rus var medvirkende årsak, foreligger ikke før 1. juni 2020.