amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
22 trafikkdrepte så langt i sommer

01.08.18

22 trafikkdrepte så langt i sommer

Foreløpige tall viser at 22 personer mistet livet på veiene i sommermånedene juni og juli. Det betyr at hittil i år har 56 personer mistet livet i trafikkulykker i Norge. 

På samme tid i fjor var det 55 personer som hadde mistet livet i trafikken. Som vi vet ble 2017 et «godt» år for trafikksikkerheten, med det laveste antallet drepte på norske veier siden 1947.

– Ethvert tapt liv i trafikken er ett for mye, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, men det kan synes som trenden fra fjoråret holder seg, og vi jobber alle målrettet for at ved årets slutt vil totaltallet for antall drepte og hardt skadde i trafikken være enda lavere enn i 2017!

Ifølge Statens vegvesen er trafikkulykkene så langt i år spredt, og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg. Men de som har blitt drept, er eldre enn tidligere. Voksne menn dominerer statistikken, som også har flest møteulykker og utforkjøringsulykker.

Foreløpig viser tallene for juli at fem av 11 dødsulykker denne måneden skjedde på motorsykkel, noe som er en markant økning fra tidligere år. Her er det yngre menn som dominerer statistikken.  

MA – Rusfri Trafikk jobber for at ingen skal dø eller bli hardt skadet som følge av ruspåvirket kjøring, men foreløpig er det ikke kjent hvor mange av trafikkulykkene i sommer som skyldes rus.