Alvorlige feil på norske rekkverk

20.06.19

Alvorlige feil på norske rekkverk

Tidligere i vår åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet etter alvorlige inspeksjonsfunn på rekkverk langs en rekke riksveier.

Statens vegvesen og Vegdirektoratet jobber nå med å svare tilsynet, men innrømmer at også de se på avvikene med største alvor. Funnene Vegtilsynet gikk ut med var en foreløpig rapport, og i Statens vegvesen og Vegdirektoratet jobber man nå med å imøtekomme tilsynet.

Bolter i rekkverk
Da den foreløpige rapporten ble kjent uttalte avdelingsdirektør Trond Michael Andersen (seksjon for drift, vedlikehold og vegteknologi i Vegdirektoratet) at man ikke kan akseptere mangler som bidrar til for dårlig funksjonsevne på rekkverkene, eller i verste fall kan øke skadeomfanget. - Dette gjelder eksempelvis bolter i rekkverk. Rekkverk langsveien er sikkerhetskritisk utstyr, og skal fungere som en barriere i en ulykkessituasjon, påpeker Andersen.

Utarbeider plan
Han bedyret at det skal lages en plan for oppfølging, men la også til at de først må få en oversikt over situasjonen.
– Vi har 109 driftskontrakter for å holde veiene oppe og utføre løpende vedlikehold. Entreprenørene skal etter kontrakten inspisere alt veiutstyr løpende. Men Statens vegvesen må forsikre seg om at dette gjøres med god nok kvalitet. Det er ikke akseptabelt for oss at for eksempel rekkverk står med manglende bolter i sammenføyningene, kommenterer Trond Michael Andersen.

Høyt skadepotensial
Mangler ved bolter i rekkverk var blant det som ble avdekket i Vegtilsynets kontroller, og tilsynet har i sin rapport understreket at dette er et vegsikkerhetsproblem med høyt skadepotensial. Vegtilsynet påpeker også at styringssystemet til Statens vegvesen ikke fanger opp dette problemet, hverken i form av risikovurdering av objekter, krav til inspeksjoner, spesifikasjon av kontrollaktiviteter, årsaksanalyse eller erfaringsdeling/læring.

Les hele artikkelen her.