Historiske lave dødstall på veiene!

30.03.18

Historiske lave dødstall på veiene!

Foreløpige tall viser at 107 personer (pr. mars 2018) mistet livet på veiene i 2017. Det er det laveste tallet på drepte i trafikken på 70 år. Hvor mange av dødsulykkene i 2017 som skyldes rus, vet vi først i slutten av april.

MA – rusfri trafikk jobber for at ingen skal dø eller blir hardt skadd som følge av kjøring i rus i trafikken. I perioden 2005 – 2016 var ruspåvirkning medvirkende faktor til 21 % av dødsulykkene. I 2016 var dette tallet 23 %. Statistikken forteller oss at selv om antall drepte går ned, er rusandelen dessverre relativt stabil. Å kjøre for fort, og uten bilbelte, henger ofte sammen med ruskjøring. En nylig undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser at blant de omkomne førerne som var ruset, hadde 85 % av de unge under 25 år for høy fart. Les hele artikkelen i Motorføreren 1-2018.