Lovforslag om alkolås i busser og minibusser lagt frem

08.12.17

Lovforslag om alkolås i busser og minibusser lagt frem

MA – rusfri trafikk har over lang tid jobbet for å få inn alkolås i skoleskyss og yrkestransport. Regjeringa har nå lagt frem en lov som sikrer at de som tar buss eller minibuss snart kan føle seg helt trygge på at sjåføren er edru.

– Det skal være trygt å ferdes på norske veier. Bussjåfører har et spesielt ansvar for å ivareta sikkerheten til sine passasjer og omgivelser. Vi vil derfor øke tryggheten til passasjerer og trafikanter ved å innføre et påbud om bruk av alkolås i kjøretøy som brukes i transport mot vederlag, i første omgang i busser og minibusser, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet .

Forslaget innebærer at det kun vil bli påbud om å montere inn alkolås i buss og minibuss og ikke i drosjer, som det opprinnelige vedtaket innbefattet.

– Vi er skuffet over at departementet ikke ønsker å påby alkolås i drosjer i denne omgang. En liten trøst er at forskriften åpner for endring på et senere tidspunkt, men vi er bekymret for blant annet skoleskyss, der mange skoleelever nettopp transporteres med taxi, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA - rusfri trafikk.

Departementet begrunner dette unntaket med at det er utfordringer ved ettermontering av alkolås i personbiler og kapasiteten for de verkstedene som monterer alkolås. Det er særlig de nyere bilmodellene av el- og hybridbiler og biler med start- og stoppteknologi som tilkoblingen skaper utfordringer for og som kan være en potensiell sikkerhetsrisiko. EU-kommisjonen har som plan å innføre krav om et dokument som skal beskrive grensesnittet for ettermontering av alkolåser for nye typegodkjenninger fra september 2020 og nyregistreringer fra september 2022.

MA – rusfri trafikk vil følge nøye med på denne utviklingen fremover.

Alkolås allerede på plass i flere kjøretøy

- Flere busselskaper og transportfirmaer har allerede i dag på frivillig basis montert alkolås i sine kjøretøy som et generelt trafikksikkerhetstiltak. Vi ønsker nå at dette skal innføres som et krav. La meg samtidig understreke at det er heldigvis lite promillekjøring blant norske yrkestransportører i dag. Likevel utgjør promillekjøring en potensiell sikkerhetsrisiko for de reisende, og med dagens teknologi er dette enklere å sikre seg mot, sier Solvik-Olsen.

Påbudet vil i første omgang gjelde for norske busser og minibusser som benyttes til persontransport mot vederlag. Disse transportselskapene vil få overgangsordninger for å innrette seg. Alkolåspåbudet kan ved en senere endring også utvides til andre kjøretøygrupper, som drosjer og godstransport.