Foto: Knut Opeide, SVV.

19.06.18

– Nå kan vi forebygge ruskjøring enda bedre

MA – Rusfri Trafikk har i flere år kjempet for at alle som omkommer i trafikken skal obduseres. I dag ble rapporten som foreslår å lovfeste dette lagt fram.

– Vi er glade for at rapporten endelig foreligger og at konklusjonen er at rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres på alle trafikkdrepte, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

I perioden 2011-2016 ble i gjennomsnitt 58 prosent av de som omkommer i trafikkulykker i Norge obdusert, mens i andre europeiske land obduseres rundt 95 prosent.

Vi ser også at det er stor variasjon fra fylke til fylke. Flere fylker obduserer under 20 prosent av de trafikkdrepte. Dette fører til mangelfull og unøyaktig statistikk over ulykkesfaktorer, og gjør det vanskelig å bruke den i forskning og forebyggingsarbeid.

Mørketall
– Obduksjon vil eliminere mørketall blant annet når det gjelder ruspåvirket kjøring. Det er viktig med en pålitelig statistikk for å kunne forebygge og hindre ruskjøring enda bedre, mener Kristoffersen.

For eksempel er den offisielle andelen av dødsulykker der føreren er ruspåvirket om lag 22 prosent, mens Folkehelseinstituttet anslår at det reelle antallet, dersom alle hadde blitt obdusert, ville vært minimum 30 prosent.

Viktig for pårørende
– Obduksjon gir i det hele tatt svar der undersøkelser på åstedet for trafikkulykker kommer til kort. Dette er nødvendig for å nå nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, sier generalsekretæren.

Hun legger også vekt på at det betyr svært mye for pårørende å få vite så mye som mulig om mulige årsaker og hendelsesforløp i en fatal ulykke.

– Tidligere var politiet ansvarlige for å avgjøre om det skulle tas blodprøver og obduseres, og dermed hva slags informasjon pårørende fikk om årsaken til ulykken. Forslag til ny lovhjemmel i obduksjonslova gjør at obduksjon innbefatter alle dødsulykker i trafikken, ikke kun når det er mistanke om en straffbar handling, forteller generalsekretær Kristoffersen i MA – Rusfri Trafikk.

Les hele rapporten her. 

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduskjon av alle trafikkdrepte finner du her.  

Høringsfristen er 24.09.2018.