Foto: Dräger

10.08.18

Ni liv kunne vært spart med alkolås

Av de 106 som omkom i trafikken i fjor var det 20 som omkom som følge av ruskjøring. Hvis kjøretøyene hadde hatt alkolås, kunne ni av dem fremdeles vært i live, ifølge MA - Rusfri Trafikk.

– Her er det snakk om syv bilførere og to motorsyklister som var påvirket av alkohol eller blandingsrus med alkohol. Hadde kjøretøyet hatt alkolås ville det ikke vært mulig å starte, sier generalsekretær i MA - Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Flest utforkjøringsulykker
Åtte av dødsulykkene var utforkjøringsulykker, mens en var møteulykke. Alle de drepte i disse ni ulykkene var godt voksne menn. 

– Selv om fjoråret var det beste året i trafikksikkerhetens historie siden 1947, har vi fremdeles en vei å gå for å nå nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. Alkolås er en velprøvd teknologi som effektivt stopper førere påvirket av alkohol, eller blandingsrus med alkohol på over 0,2 promille, sier Kristoffersen.

Stor andel hardt skadde
Totalt ble 665 personer hardt skadd i trafikken i Norge i 2017. Alkolås i alle biler kunne redusert antallet betydelig.

– Vi mangler kunnskap om hvor mange av disse som ble skadd som følge av ruskjøring. Antar vi at det er samme andel rus i disse ulykkene som i dødsulykkene, innebærer det at om lag 70 personer kunne unngått å bli kvestet for livet dersom bilen hadde vært utstyrt med alkolås, sier generalsekretær Kristoffersen.

Hun mener vi må være villige til å ta i bruk teknologi som virker, dersom vi skal komme videre i trafikksikkerhetsarbeidet.

– Alkolås i alle biler ville spart mange pårørende og trafikkofre for mye smerte og sorg.