Foto: Knut Opeide, SVV

23.04.18

Ny høyesterettsdom gjør det enklere for forbrukerne

NAF har vunnet frem i Høyesterett i en viktig prinsippsak. Spørsmålet var om en bruktbilkjøper etter et privat kjøp kan klage direkte til et verksted på en jobb det har gjort for forrige eier, det melder nettstedet Automotorsport.

– Med dommen i Høyesterett er det slått fast at bruktbilkjøper kan klage direkte til verksted etter privat salg. Dette gjør det langt enklere for forbrukerne på flere områder enn bruktbilkjøp, sier Jens Christian Riege, NAF-advokaten som førte saken.

Automotorsport skriver at saken som har fått dette viktige prinsippet på plass var fremmet av NAF-medlem Kjell A. Akerholt, som for noen år siden kjøpte en bruktbil av et dødsbo. Forrige eier hadde før dette fått skiftet bilens registerreim hos et merkeverksted. Etter noe tid opplevde Akerholt et motorhavari. Spørsmålet var om han kunne fremme kravet på 77.000 kroner i reparasjon direkte til verkstedet eller måtte gå via forrige eier.

– Nå er det slått fast at man kan gå direkte på verkstedet som har gjort feilen. Dette er det enkleste både for kjøperen av bilen og selgeren. Verkstedet får på sin side ikke noe større ansvar med dette, sier Riege til bladet.

Årlig selges det 450 000 bruktbiler i Norge. Hvor mange som omsettes mellom privatpersoner vet man ikke, men et anslag er rundt 150.000. Nå får alle disse en bedre løsning om det viser seg at det er noe å klage på av utført arbeid på bilen i ettertid.

– Det å kunne reklamere direkte til de som har gjort feilen, er den klart mest rasjonelle måten å løse dette på, mener Riege.