Rekordfå trafikkdrepte i sommer

31.08.18

Rekordfå trafikkdrepte i sommer

På sommermånedenes siste dag viser foreløpige tall at 30 personer ble drept i sommertrafikken 2018. Dette er det laveste tallet som er registrert i moderne tid.

En gjennomgang av sommertrafikken i juni, juli og august de siste fem årene avdekker at det i gjennomsnitt har vært 41 trafikkdrepte de tre sommermånedene.

63 trafikkdrepte hittil i 2018
– Årets tall viser at ting går i riktig retning, da vi er godt under dette gjennomsnittet i sommer, sier generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Hun minner likevel om at et hvert tapt liv i trafikken, er ett for mye.

– Vi har fremdeles en vei å gå før vi når nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

Foreløpige tall viser at hittil i 2018 er 63 mennesker drept i trafikken. Om ikke antallet ulykker øker mye utover høsten, vil vi ha et rekordlavt antall drepte i trafikken i år.

12 MC-ulykker
Med knallværet denne sommeren har mange kjørt mye og langt på MC.

– Derfor kunne en ha forventet at ulykkestallene hadde gått opp, siden eksponeringen trolig har vært mye større enn tidligere, sier Kristoffersen.

Hun synes derfor det er svært gledelig at antall drepte i MC-ulykker i sommer er det laveste på mange år. I snitt de siste fire foregående årene har antall drepte på MC ligget på 20.

– Det skjer vanligvis svært få dødsulykker på MC fra september og ut året. Derfor er dette veldig positive tall, sier generalsekretæren.

MC utgjør bare fem prosent av kjøretøyparken i Norge, men er involvert i 20 prosent av dødsulykkene i trafikken.

I perioden 2010 - 2014 har det vært 38 prosent færre dødsulykker på MC sammenlignet med 2005 - 2009. På samme tid har antall motorsykler i trafikken økt med 22 prosent, viser en analyse TØI har gjort basert på Statens vegvesen sine ulykkesanalyser av 254 dødsulykken fra 2005 - 2014.

Det kan se ut til at de tiltakene som er rettet mot MC-førere gjennom MC-strategien har hatt god effekt. MC-strategien er et samarbeid mellom Norsk Motorcykkel Union og Statens vegvesen.