Sommersikker bak rattet

05.07.18

Sommersikker bak rattet

Sommeren er høysesong for trafikkuhell, og på bilferie er det mye som kan være nytt og spennende. Selv om veiene er tørre og fine nå, må du være aktpågivende.  

Juni, juli og august topper normalt statistikken over alvorlige trafikkulykker. Hittil i år har 47 mennesker mistet livet på norske veier, og 14 av dem mistet livet i den første sommerferiemåneden juni.

– Du behøver all din oppmerksomhet på kjøringen til enhver tid. Det gjelder ikke bare når det kommer til alkohol eller bruk av andre rusmidler eller medikamenter, men også ved bruk av for eksempel mobiltelefon og annen elektronikk, råder generalsekretær i MA – Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Mange velger å bruke bilen som framkomstmiddel i sommerferien, og i trafikken kan det kanskje bli i overkant spennende på ukjente steder: du skal finne frem på nye veier, og kjører du i utlandet er trafikkulturen og kjøremønstret ofte forskjellige fra hva de er hjemme. Det kan gå litt fortere og annerledes for seg enn hva du er vant til.

– Foruten å rette all oppmerksomhet på kjøringen, er det veldig viktig å sette seg inn i reglene der du er, enten dette gjelder fartsgrenser, vikeplikt i rundkjøringer eller andre spesielle forhold, sier Kristoffersen.

Hun oppfordrer alle til å være klar i hodet og beholde roen, uansett hvor du ferdes i inn- og utland.