Buss-skolestart-912fa61a-4431-48cb-bc10-eec865bb559f-nett

Det er tid for skolestart. Hundretusener av barn legger ut på skoleveien. Mange av dem er avhengige av skolebuss. Hver eneste dag setter skolebarn seg på skolebussen og skal få en sikker skyss til skolen. Krav om sitteplass og setebelter er gjennomført over hele landet, men bare noen få fylkeskommuner har innført krav til alkolås på sine skolebusser. Nå skaper kommune- og fylkesgrenser forskjellsbehandling i sikkerheten som tilbys barna på skolebussen, påpeker MA – rusfri trafikk og livsstil.

- Det er et katastrofepotensial i en bussulykke. Alle midler må tas i bruk for at foreldre og barn skal vite at skoleskyssen er så trygg som mulig. Alkolås er et effektivt middel som forsikrer oss alle om at bussen ikke kan kjøres dersom den som prøver å starte den, har drukket, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fungerende generalsekretær i MA.

Et fåtall

De siste årene har en håndfull fylkeskommuner innført alkolås på skolebusser gjennom å stille krav i anbudsrundene. Dette er etter eget initiativ. MA har gjort en undersøkelse som viser at mange fylkeskommuner inntar en velvillig holdning til å få med alkolås i fremtidige planer for anbud på skolebusskjøringen. Foreløpig inntar de imidlertid en avventende holdning.

- Derfor mener vi at det må komme et nasjonalt påbud om alkolås på alle skolebusser. Fylkes- og kommunegrenser må ikke utgjøre forskjellen i en så viktig sak. Dette burde ha kommet allerede i og med at de nødvendige vedtakene er gjort, sier Kristoffersen.


Gjennomfør stortingsvedtaket!

Stortinget vedtok i 2013 en ny Nasjonal Transportplan (NTP) for årene 2014 – 2023. Regjeringen ble her bedt om å ta inn bestemmelser om alkolås i skolebusser i forskriften om sikkerhet for skoleskyss.

Selv om de politiske partiene hadde ulike innspill, viste behandlingen av saken at alle hadde en positiv holdning til alkolås.

Ett år har gått, og med en så klar tverrpolitisk enighet om alkolås som et positivt redskap for sikkerheten på skolebusser, mener MA at det er på høy tid å gjennomføre vedtaket. Dette skal departementet kunne gjøre med en enkel forskrift, uten å måtte foreta mer tidkrevende lovendringer.

- MA etterlyser nå at regjeringen følger opp dette vedtaket for å få det nødvendige nasjonale påbudet og en likebehandling av alle skolebarn i hele landet, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.

Tidligere har både Finland og Frankrike innført krav om alkolås på skolebusser. I Sverige har man også kommet langt på veien mot at alle skolebusser skal ha alkolås.


Kontakt: Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA, tlf 92 64 38 04.


12.08.2014