promille-paa-sjoen-2eefc505-aaa7-4d04-8fec-d51bec7afde2-nett

Småbåtføreren har drukket alkohol. Han føler seg påvirket og er mer kritikkløs og risikovillig enn vanlig. Balansen er i ferd med å bli dårligere, han begynner å snakke snøvlete og kontrollen med bevegelsene forverres. Likevel kjører han lovlig med ubegrenset fart og krefter. Symptomene på ruspåvirkning er slik Folkehelseinstituttet skildrer dem på nivå med promillegrensen 0,8. Det er utrolig at grensen ikke er satt ned til 0,2, mener MA – rusfri trafikk og livsstil.


- En promille på 0,8 er uforenlig med et båtliv der det ofte er snakk om stor fart, store båter og store krefter. Fritiden i småbåt skal ikke være en arena for fare som kan ende i alvorlige ulykker. Vi har lenge etterlyst at promillegrensen må være den samme på sjøen som på veien, med 0,2, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA.

Sjøen og veien

Sikkerhet og ulykkesrisiko på sjøen og på veien har mange likhetspunkter. De tre hovedårsakene i forbindelse med ulykker er rus, fart og manglende sikkerhetsutstyr (respektive sikkerhetsbelter og redningsvest), eller kombinasjoner av disse årsakene.

Når det gjelder rus, er det nærmest sammenfall i at omtrent hver fjerde dødsulykke har hatt rus som medvirkende årsak på veiene og på sjøen. Større trafikk, mer krefter og større fartspotensial i kombinasjon med ruspåvirket kjøring skaper fare og alvorlige ulykker for båtføreren selv og alle andre.

Symptomene

På nettsidene til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) finnes en beskrivelse av hva som skjer når man drikker alkohol.

Som tommelfingerregel gjelder:

Opp mot og omkring 0,5 promille: Man føler seg lett påvirket.

Mellom 0,5 og 1 promille: Man blir mer kritikkløs og risikovillig.

Over 1 promille: Balansen blir dårligere, det oppstår snøvlete tale og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og kan bli kvalm.

Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille.

Svært høy promille: Bevisstheten nedsettes og man kan bli bevisstløs. Pustesenteret i hjernen kan hemmes. Oppkast er vanlig. Promille over 3 kan være dødelig. Risiko for død øker sterkt hvis man samtidig har brukt beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler, midler mot epilepsi eller andre medikamenter som har sløvende eller dempende virkning på hjernen.

- En promille på 0,8 påvirker alle sanser og vurderingsevnen på en måte som er like uakseptabelt på sjøen som på veien. Dersom båtføreren ønsker et glass må det skje når man har kommet trygt i havn, mener Kristoffersen.


Stortingsvedtak

Den ene sommeren etter den andre har vist at mange småbåtførere drikker for mye.

- Derfor er det på tide å ta skikkelig tak i promillereglene for sjøen, sier Kristoffersen.

- For et par år siden ble det anbefalt at promillegrensen til sjøs burde settes ned. Ingenting skjedde. Stortingsbehandlingen nylig ser heller ikke ut til å gi noen snarlig effekt.

Et forslag fra Torgeir Knag Fylkesnes (Sosialistisk Venstreparti) gikk ut på endring i småbåtloven for å styrke sikkerheten i sjø/elv/vann med blant annet sterkere tiltak mot promillekjøring og fart til sjøs. Saken ble vedtatt i Stortinget i juni, der Stortinget ber regjeringen om å vurdere innføring av 0,2 som promillegrense for fritidsbåter under 15 meter, samt egne obligatoriske kurs for skippere av raske båter.

Likevel ble det i en pressemelding fra Stortinget 13. juni 2014 understreket at forslagene ikke innebærer noen umiddelbar lovendring; Det er ikke gjort vedtak om lovendring, men regjeringen er anmodet om å komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer.

- Nå må regjeringen ta tak i saken og få noe gjort snarest mulig, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen i MA.


Kontakt:
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, fung. generalsekretær i MA, tlf 92 64 38 04.


11.07.2014