amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net
TerjeTrringDirektrMAFotoHEHansenMA2010IMG 1493justNett
Terje Tørring, direktør i MA - rusfri trafikk og livsstil.


Det er sikkert altfor mange som angrer at de har kjørt med promille. Enten det endte i en ulykksalig kollisjon, om de ble stoppet i en kontroll eller ”slapp helskinnet unna”, ligger nok bondeangeren nær dagen derpå. Alkolås er et godt middel som skal hjelpe sjåfører fra å ta de gale beslutningene om å kjøre hvis de har drukket, påpeker MA – rusfri trafikk og livsstil.

- En alkolås vil på en effektiv måte fortelle deg at du ikke skal kjøre med ulovlig promille. Hvis du selv ikke har forstått at du ikke må kjøre, blokkerer alkolåsen for at du får startet bilen, sier direktør Terje Tørring i MA.


Skremmende tall

Tårer og anger, bot og bedring er en naturlig reaksjon etter en tur i beruset tilstand. Men konsekvensene kan være alvorlige, i ytterste konsekvens en alvorlig ulykke som rammer også andre bilister eller myke trafikanter. Statistikken viser at omtrent hver fjerde dødsulykke og alvorlige ulykke har rus som medvirkende årsak.

- Det er gjort anslag som viser at det hver eneste dag kjøres over 20 000 bilturer i alkoholpåvirket tilstand, sier Tørring.


Klar grense

Promillegrensen på 0,2 er lav og i realiteten en nulltoleranse for å drikke alkohol før man setter seg bak rattet. I Norge anses det blant de fleste som sosialt uakseptabelt å kjøre etter å ha drukket. Allikevel skjer det altfor ofte.

- Man skal ikke ”beregne” seg frem til hvor mye man kan drikke før man setter seg bak rattet. Bilkjøring og alkohol hører ikke sammen. Og alkolåsen vil være en tydelig påminner dersom promillen er over lovlig nivå, for eksempel dagen derpå, avslutter Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.


Kontakt:
Hans-Erik Hansen, redaktør MA / Motorføreren, tlf. 92 43 01 16