amateurfetishist.com tryfist.net trydildo.net

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017


Alkolås har blitt en del av tiltakene for trafikksikkerhet i Norge.  ”Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkhet på veg 2014-2017” ble overlevert til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i dag.

Alkolås på skolebiler skal vurderes, det skal arbeides videre for å forskriftsfeste krav om alkolås ved all skoletransport. Statens vegvesen, Helsedirektoratet og politiet vil arbeide for at bruk av alkolås innføres som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer.

Alkolås utgjør fem av de totalt 122 tiltakene det skal arbeides med i norsk trafikksikkerhetinnsats de neste årene.

- Det er positivt at alkolås har kommet med. Nå gjelder det å sette planene ut i handling, sier direktør Terje Tørring i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Tiltakene knyttet til alkolås er:

Tiltak nr. 72: Statens vegvesen vil vurdere å innføre krav om alkolås i alle kjøretøy som brukes til førerprøver.

Tiltak nr. 73: Statens vegvesen vil arbeide for å forskriftsfeste krav om alkolås ved all skoletransport.

Tiltak nr. 74: Statens vegvesen, Helsedirektoratet og politiet vil arbeide for at bruk av alkolås innføres som et alternativt vilkår for førerrett for personer med alkoholproblemer.

Tiltak nr. 75: Statens vegvesen vil, sammen med Helsedirektoratet, politiet og andre aktuelle aktører, fortsette arbeidet med å innføre en ordning med alkolås som alternativ til inndragning av førerkortet for promilledømte.

Tiltak nr. 76: Statens vegvesen og politiet vil utrede og teste ut alkobom på viktige ferjesteder og grenseoverganger med stor tungbiltrafikk.


Kontakter:
Terje Tørring, tlf. 920 60 821
Hans-Erik Hansen, tlf. 924 30 116


18.03.2014